Artikels

(Tussenkomst in de Commissie Financiën - 3 februari 2021 Deze effectentaks 2.0 is een verbeterde versie van het wetgevend initiatief
(Opiniestuk knack.be 1 februari 2021) Ook in de coronacrisis valt het donkerste deel van de nacht vlak voor de dageraad.
(Tussenkomst in de Commissie Rekenhof op 19 januari 2021) Wie beslist wat in de sociale zekerheid ? Moeten we niet
Après la crise du coronavirus, 2021 doit être l’année de la résurrection économique. Le gouvernement fédéral a, à juste titre,
(Opiniestuk samen met Kathleen Verhelst - gepubliceerd op tijd.be op 8 januari 2021 ) 2021 moet het jaar worden van
(Voorziene - maar niet uitgesproken - tussenkomst bij de bespreking van de begroting van de Kamer en de dotatiegerechtigde instellingen
(Toelichting bij de nieuwe regeling rond bijdrages op bijverdienen in kader van verenigingswerk na vernietiging huidige regeling door Grondwettelijk Hof
(Tussenkomst in de kamer op 16 december voor de bespreking van de begroting 2021 en de programmawet) Beste collega’s, In
(Tussenkomst tijdens bespreking begroting 2021 en het verslag hieromtrent door het Rekenhof op 25 november) De opmerkingen van het Rekenhof
Naar aanleiding van de publicatie van de FinCEN-files heeft de commissie Financiën en Begroting op 10 november een hoorzitting georganiseerd. Met