Artikels

(interview dS - 16 augustus 2022) Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie ­Tinne Van der Straeten
(Mondelinge vraag aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem over de fiscale hervorming – 20 juli 2022) Vanuit de Open
(Mondelinge vraag aan minister van Energie Tinne Van der Straeten over onze bevoorradingscapaciteit – 14 juli 2022) Sinds vorig weekend
(Zomeruniversiteit Jong VLD - 10 juli 2022) Luc De Vos zaliger zong ooit dat de middenstand het land regeert, beter
(interventie tijdens de plenaire vergadering 07.07.2022 omtrent fiscale hervorming) Ik heb dinsdag met veel aandacht en interesse en het symposium
(Uiteenzetting ter gelegenheid van de tweede verjaardag van De Liberale Wereld - 2 juli 2022) Beste liberale vrienden, Het doet
(tussenkomst in de Commissie Financiën omtrent wetsvoorstel betreffende de versterking en vereenvoudiging van het inzagerecht inzake het Centraal Aanspreekpunt van
(Intervention pendant la séance plénière du 22 juin 2022 lors de la discussion concernant l’ajustement du budget général des dépenses
(speaking notes - tussenkomst plenaire vergadering over begrotingswijziging 22.06.2022) De derde aanpassing van de uitgavenbegroting die we hier vandaag bespreken,
(tussenkomst in de Commissie Energie over het nadien goedgekeurde wetsontwerp betreffende de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van