Artikels

De Kamercommissie Klimaat en Energie boog zich vandaag over de stijgende energieprijzen. Eerst een beetje context:  De oorsprong van deze
(Speaking notes - tussenkomst Commissie Financiën 21.9.21) Het wetsontwerp dat vandaag in de commissie Financiën op de dagorde staat geeft
‘Als voorzitter van commissie Energie, Klimaat & Leefmilieu wil ik een debat voeren op basis feiten, met een open vizier’.
(Texte en français en bas de page)De onweerstaanbare drang om overheidsgeld als manna uit de lucht te laten vallen is
(Opiniestuk De Tijd - 8 juli 2021 - tekst onderaan) Stel dat iemand u anderhalf jaar geleden zou hebben voorspeld
(mijn tussenkomst in het plenaire debat van 24 juni 2021 over de begrotingsaanpassing) Beste collega’s, Het begrotingstekort van 2020 bedroeg
(TV Familie - 23 juni 2021 ) Samen met Open VLD-partijgenoot Christian Leysen (66) zetelt Goedele Liekens sinds 2019 in het federaal parlement.
(Opinion - L'Echo du 22 juin 2021 ) Cette sortie de crise du coronavirus doit nous servir à revoir et
(Interventie in de Commissie Financiën omtret fiscale hervorming op 2 juni 2021 ) Diverse studies van de OESO, de Europese
(Tussenkomst plenaire - 27 mei 2021) ( Texte en français en bas de page) De Tijd kopt vandaag: ‘Bedrijven krijgen