← Terug naar alle artikels

Commissie Energie & Klimaat innoveert met eindverslag werkzaamheden

Zowel de media als veel politici communiceren graag over waar men het niet over eens is, waar geen vooruitgang werd geboekt en waar een constructieve samenwerking tussen partijen moeilijk of onmogelijk lijkt. Het geeft een eenzijdig beeld van het werk dat in het parlement en de commissies verzet wordt en miskent de constructieve en technisch goed onderbouwde discussies in vele commissies.

Met dit eindverslag van de Commissie Energie, Leefmilieu & Klimaat van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de legislatuur 2019 – 2024 wil de Commissie niet alleen verantwoording afleggen aan de bevolking, haar opdrachtgevers, maar tevens een stand van zaken verschaffen aan de commissieleden die zullen aantreden na de verkiezingen van 9 juni 2024. Totnogtoe behoort dit soort ‘eindverslag’ niet tot de geplogenheden van de Kamer.

Als voorzitter heb ik het mandaat gekregen om dit document op te stellen op basis van de input van het commissiesecretariaat en de gesprekken met de commissieleden. Het document werd neergelegd tijdens de vergadering van 30 april en aansluitend geactualiseerd met de laatste beslissingen en werkzaamheden en voorzien van bijkomende toelichting voor een beter begrip.

Het document omvat een overzicht van de werkzaamheden die niet werden afgerond evenals enkele thema’s die nieuwe wetgevende initiatieven vereisen. Er is bewust voor gekozen inhoudelijk geen standpunt in te nemen over de mogelijke opties en keuzes.

Bij deze gelegenheid wens ik namens de Commissie het commissiesecretariaat en de diensten van de Kamer te bedanken voor hun inzet.  Als voorzitter tijdens de laatste twee en een half jaar (in opvolging van Patrick Dewael) dank ik de leden voor hun deskundige inbreng tijdens de discussies in de Kamer en de open dialoog tijdens de werkbezoeken.

Het document zelf : klik hier

Een kort beeldverslag van de comissiewerkzaamheden : https://youtu.be/TFD_glfb-Y4