← Terug naar alle artikels

Kernenergie : centrales verlengen eerst, grondig hervormen wet 2003 aansluitend !

(Verslag van de Commissievergadering van 28 februari – mijn tussenkomst bij goedkeuring artikels wetsontwerp op verlenging 2 kerncentrales -wet van 2003 )

De heer Christian Leysen (Open VId) wijst op het belang dat op een gegeven moment beslissingen worden genomen. Met dit wetsontwerp wordt een belangrijke stap gezet in het verzekeren van de energiebevoorradingszekerheid. De levensduurverlenging draagt bij aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op de korte termijn is nucleare energie de goedkoopste oplossing.

Daarnaast is er de discussie over de noodzaak tot een fundamentele aanpassing van de wet van 2003 op de kernuitstap. Die dient te gepasten tijde, zijnde tijdens de volgende zittingsperiode, te worden gevoerd. Thans gaat het echter over de levensduurverlening van de kerncentrales.

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat dit nog zou gebeuren? Thans investeert de regering in onderzoek naar nieuwe nucleare technologie├źn en is er sprake van een relance van de nucleare energie. Ook de buurlanden investeren in deze technologie. Er zijn dan ook steeds nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen.

Het voorliggende wetsontwerp kadert binnen de doelstellingen van de regering rond de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van energie, en rond de energietransitie. Het is daartoe een nuttige en noodzakelijke stap. De deal werd bovendien door de regering goed en grondig onderhandeld.


De Open VLD fractie steunt volmondig deze belangrijke stap voor een energiebeleid zonder oogkleppen, waar kernenergie zijn plaats heeft en zal behouden.