Artikels

(interventie tijdens de plenaire vergadering 07.07.2022 omtrent fiscale hervorming) Ik heb dinsdag met veel aandacht en interesse en het symposium
(Uiteenzetting ter gelegenheid van de tweede verjaardag van De Liberale Wereld - 2 juli 2022) Beste liberale vrienden, Het doet
(tussenkomst in de Commissie Financiën omtrent wetsvoorstel betreffende de versterking en vereenvoudiging van het inzagerecht inzake het Centraal Aanspreekpunt van
(Intervention pendant la séance plénière du 22 juin 2022 lors de la discussion concernant l’ajustement du budget général des dépenses
(speaking notes - tussenkomst plenaire vergadering over begrotingswijziging 22.06.2022) De derde aanpassing van de uitgavenbegroting die we hier vandaag bespreken,
(tussenkomst in de Commissie Energie over het nadien goedgekeurde wetsontwerp betreffende de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van
(Tussenkomst in de Commissie Financiën omtrent de uitbreiding van de tax shelter naar de gamesector 15.6.2022) Vandaag ligt een rist
(verslag commissiewerkzaamheden in de Commissie Energie betreffende de algemene uitgavenbegroting 07.06.2022 - traduction en français en bas de page) De
(tussenkomst tijdens de plenaire vergadering 02.06.2022 omtrent de onderhandelingen met Engie) Premier, discretie is altijd een deugdelijke eigenschap voor eenieder
(Dit is de tekst van mijn tussenkomst op 30 mei 2022 over de begrotingsaanpassing in de Kamercommissie Begroting en Financiën)