Artikels

Een energie-akkoord onder de kerstboom. Geen kernuitstap, maar de weg naar een ‘ kernoverstap’. U hebt beiden tijdens de persconferentie
(Bespreking begroting - 21 december 2021) Vooreerst wil ik mijn appreciatie uitdrukken voor het werk van deze regering en in
(Interview dS - 17 december 21) ‘We moeten nederig zijn’, erkent Christian Leysen, Kamerlid en voorzitter van de commissie Energie,
Net nu de sluiting van alle kernreactoren op het bord van de regering ligt, gaat Antwerps parlementslid Christian Leysen (Open
Houdbaarheid lokale ambtenarenpensioenen onder druk Ouder worden is een gunst, àls het pensioensysteem het aan kan. De hooggespannen verwachtingen voor
Glasgow, 11 november 2021. Leden uit de diverse Belgische parlementen, aanwezig op de COP26 roepen op om de klimaat-‘governance’ van
(Gazet van Antwerpen - 29 oktober 2021 - traduction en français en bas de page) Antwerps Open Vld-parlementslid Christian Leysen,
(Goedkeuring interparlementare resolutie COP 26 – 21 oktober 2022) YES WE CAN De interparlementaire klimaatdialoog, die de verschillende fracties uit
De Kamercommissie Klimaat en Energie boog zich vandaag over de stijgende energieprijzen. Eerst een beetje context:  De oorsprong van deze
(Speaking notes - tussenkomst Commissie Financiën 21.9.21) Het wetsontwerp dat vandaag in de commissie Financiën op de dagorde staat geeft