Artikels

(Toelichting bij de nieuwe regeling rond bijdrages op bijverdienen in kader van verenigingswerk na vernietiging huidige regeling door Grondwettelijk Hof
(Tussenkomst in de kamer op 16 december voor de bespreking van de begroting 2021 en de programmawet) Beste collega’s, In
(Tussenkomst tijdens bespreking begroting 2021 en het verslag hieromtrent door het Rekenhof op 25 november) De opmerkingen van het Rekenhof
Naar aanleiding van de publicatie van de FinCEN-files heeft de commissie Financiën en Begroting op 10 november een hoorzitting georganiseerd. Met
Mijn interventie tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 19 november ter gelegenheid van de goedkeuring van het wetsvoorstel
(Tusssenkomst tijdens beleidverklaring van de Minister van Financien - 18 november 2020 ) In een West-Europees land als België dat
(tussenkomst bij beleidsverklaring staatssecretaris voor Begroting De Bleeker - November 2020) Mevrouw de staatssecretaris, beste collega’s, In de maritieme sector
(Textes en français en bas de page) Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Christian Leysen en Kathleen Verhelst (Open Vld) dat
Gouverneur Wunsch van de Nationale Bank was vorige week te gast in de Kamercommissie Begroting en Financiën om de economische
(Tussenkomst tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 8 oktober 2020) Als parlementslid ben ik bijzonder blij dat er