← Terug naar alle artikels

Waterstof productie met kernenergie op de agenda van de kamer

‘Roze’ waterstof wordt gemaakt met kernergie

Als we de energietransitie willen waarmaken en de klimaatdoelstellingen willen halen, hebben we de volgende decennia véél waterstof nodig. Maar die waterstof moet wel koolstofvrij worden geproduceerd. Anders trappelen we ter plaatse. Kernenergie speelt daar  op termijn wellicht een cruciale rol in. Om het debat daarover op gang te trekken, leg ik samen met collega Marianne Verhaert een resolutie voor aan het parlement. Gisteren stelde ik de tekst voor het eerst voor in de commissie Klimaat en Energie. 

België heeft grote ambities op het vlak van waterstof. De federale regering pakte eerder al uit met een federale waterstofstrategie op vier pijlers. België moet zich ontwikkelen tot een Europese draaischijf, moet een robuuste waterstofmarkt in het leven roepen, investeren in samenwerking én het Belgisch leiderschap in waterstoftechnologieën versterken. Er duiken echter recent nieuwe elementen op. De energiemarkt is door de torenhoge prijzen snel geëvolueerd en de noodzaak om de uitstoot van de industrie te verlagen is alleen maar vergroot. De levensduurverlenging van de twee recentste kerncentrales en de 100 miljoen euro die de federale regering investeert in de research naar de nieuwe generatie kleine modulaire reactoren zetten kernenergie opnieuw op de kaart als mogelijke bron van koolstofvrij geproduceerde waterstof. 

Kernenergie gebruiken om roze koolstofvrije waterstof te produceren is geen science-fiction.

In de Verenigde Staten lopen enkele pilootprojecten. Een OESO-studie van vorig jaar stelt dat waterstof gemaakt door bestaande nucleaire centrales het goedkoopste is van alle koolstofarme alternatieven. Een stabiele en constante vorm van waterstofproductie op basis van kernenergie zou een meerwaarde kunnen betekenen voor de industriële clusters van ons land, zowel op het vlak van uitstootvermindering als om de energie-onafhankelijkheid te vergroten.

Voldoende redenen dus om in het parlement met een open blik de optie van kernenergie grondig te onderzoeken in het licht van de verdere uitbouw van de federale waterstofstrategie.