← Terug naar alle artikels

Wat staat er in de Engie-deal ?

Wat staat er in het akkoord van juni 2023 tussen de Belgische Staat met Engie over de verlenging levensduur van 2 kerncentrales met tien jaar ?Beide partijen gaan alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat beide reactoren reeds in de winter van 2025-26 inzetbaar zijn. Daarvoor zullen ze de nodige inspanningen leveren. Bij Engie gaat het om dan o.a. om de nodige investeringen en werken uit te voeren, bij de overheid gaat het in eerste instantie om het regelgevend kader, zoals aanpassen van de wet op de kernuitstap en het KB Wenra (veiligheidsvoorschriften). Dat laatste is nodig opdat tijdens de werken de reactoren al in die winter kunnen draaien waarna in de zomer verder kan gewerkt worden.

Er wordt een juridische structuur opgezet (NuclearCo) waarin het aandeelhouderschap 50/50 verdeeld wordt tussen de Belgische Staat en Engie. De Belgische staat zal bijgevolg de helft van de investeringen (ca. 2 mia EUR) voor haar rekening dienen te nemen. De Staat moet wel geen overnamekost betalen om medeaandeelhouder te worden.

Er wordt ook in productiesteun voorzien via een zgn. two-sided contract for difference (CfD). Er zal dus een strike price (uitoefenprijs) worden bepaald waarbij Engie in geval dat de marktprijs hoger is dan de strike price het verschil aan de Staat terugbetaalt en indien die lager is, de overheid bijpast.

Tot slot is er ook een akkoord over de cap op de verwerking en berging van het kernafval, i.e. 15 miljard euro. Reken daarbovenop 8 miljard euro voor de ontmanteling en je komt op een bedrag uit van 23 miljard euro, dat ook in de deal staat. De kans dat die 8 miljard nog hoger oploopt, is niet al te groot. Dit bedrag bevat ook een risicopremie van 43% en wordt in twee schijven uitbetaald. Bij een hoger volume aan afval, zou dit op Engie vallen.

In bijlage de meer uitgebreide presentatie van Minister Van der Straeten in de Commissie Energie van 4 juli 2022.