← Terug naar alle artikels

Over de macht van RIZIV en hoofddeksels voor alopecia-patienten

Op het nippertje goedgekeurd . Een vrije keuze hoofdeksel voor alopecia-patienten nu wettelijk verankerd. De Kamer heeft de vrije keuze voor alopecia-patienten (kaalhoofdigheid bij behandeling ) voor een aangepast hoofddeksel (naast pruiken nu ook hoeden) heden mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel van Open VLD-collega Rik De Caluwé  en mezelf werd tijdens de laatstst zitting van het parlement als amendement toegevoegd aan een wet ‘diverse bepalingen gezondheid’ van Minister Vandenbroucke.

Bij alopecia-patienten (kaalhoofdigheid bij bv kanker) blijkt 1/3 geen pruik te verdragen. Zij kunnen in de toekomst – in plaats van een bijdrage voor een pruik – kiezen op een RIZIV- bijdrage voor een aangepast hoofddeksel ( hoed of sjaal). Het gaat hier niet enkel over een financiele tussenkomst maar ook een signaal dat een aangepast hoofddeksel (aangepast aan de noden van kaalhoofdigen, maar ook estetisch valoriserend) een psychologische boost geeft aan de patienten. Dit laatste wordt actief bepleit en ondersteund door de organisatie Caring Hat.

De Minister zal eerstdaags een koninklijk besluit voor een praktisch invoering voorleggen aan de Raad van State met het oog op een uitvoering van deze wetswijzingen de volgende maanden. De tussenkomst zal weliwaar geen 180  of 270 euro bedragen maar slechts 120 euro. Maar veelnmeer dan de 25 euro die RIZIV bereid was toe te kennen. Lees de voorgeschiedenis als uittreksel mijn boek ‘Burgerdientsdienst in de Wetstraat (tekst afgesloten einde 2023) en meerbepaald over de macht van de RIZIV-instanties: 👇

________________________________________

Een lang en moeizaam parcours. Uittreksel uit ‘Burgerdienst in de  Wetstraat’.

‘Ons wetsvoorstel raakte maar niet op de agenda van de commissie. De wetsontwerpen van de regering hebben prioriteit, daarom bleef de terugbetaling van de hoofddek-sels onderaan de stapel te behandelen voorstellen liggen. We besloten het over een andere boeg te gooien. Waarom niet rechtstreeks vragen aan Frank Vandenbroucke, de minister van Volksgezondheid, om de terugbetaling mee te nemen in een van de gebundelde wetsontwerpen ‘diverse bepalingen’ die hij regelmatig indient? Dat is een overkoepelende wet die allerlei kleinere wetten bundelt.

De minister maakt er werk van, belooft hij. Nog even geduld’, krijg ik medio 2022 te horen. Het ontwerp moet nog langs het RIZIV passeren, dat over de terugbetalingen beslist. Er is nog groen licht nodig van twee commissies bin-nen het RIZIv. Na nog eens een jaar wachten, komt net na de zomer van 2023 bericht dat die commissies goedkeuring geven voor een terugbetaling tot 25 euro. Geen 180 tot 270 euro, zoals voor pruiken, maar een aalmoes van 25 euro. Een belediging voor kankerpatienten.

We kaartten de beslissing aan bij de minister, die een nieuw Koninklijk Besluit met een verhoogde terugbetaling opnieuw in de pijplijn steekt. Tweede keer, goede keer dan maar? Voor alle duidelijkheid: vandaag beheert het RIZIV zo’n 40 miljard euro, daarvan gaat 1,2 miljoen euro naar de terugbetaling van pruiken. We probeerden ook bij het RIZIV de verantwoordelijken te pakken te krijgen, om hun beweegredenen voor het belacheli)k lage bedrag te kennen. Het kostte ons heel wat moeite om daar iemand te spreken.’

Sent from my iPhone