← Terug naar alle artikels

Vertrouwen in menselijk vernuft van burgers en bedrijven is sleutel voor klimaatuitdaging

(Tussenkomst plenaire 10 november 2022 – COP 27 – speaking notes)

De klimaatopwarming is immense uitdaging. De weg richting een  beperking tot 1,5°C blijft onze opdracht.

Het gebruik van koolstof stuwde de bevolking op deze planeet tot het huidige peil van ontwikkeling. Het is nu  echter tijd om voldoende alternatieven en oplossingen te vinden voor onze energiebevoorrading : intermittente hernieuwbare in combinatie stabiele niet fossiele productie ( waaronder kernenergie) …. aangevuld met betrouwbare en betaalbare opslagcapaciteiten..

Zich vastkleven met synthetische lijm  gemaakt op basis van fossiele grondstoffen of het rondsmijten van ketchup en soep, van voedingswaren richting kunst, zullen ons niet verderhelpen.

Premier, op de COP 27 in Egypte bracht u terecht een boodschap van verbinding, pragmatisme  en hoop.

We mogen deze weg niet te laten verzieken door enerzijds klimaatontkenners en anderzijds radicale activisten. Beide groepen hebben overigens een verborgen ideologische agenda waarvan ze hopen dat die blijft  …. plakken.

Premier, zoals U ben ik als handelsingenieur te Brussel afgestudeerd, waarbij wij geleerd hebben dat het zoeken naar oplossingen primeert op stoere intentieverklaring en een wedloop wie het meeste belooft..

Pragmatisme betekent een partnerschap tussen een overheid die de lijnen moet uitzetten, de privé-sector die ondernemerschap moet tonen in de omschakeling naar een nieuwe duurzame economie, en de samenleving die anders zal gaan consumeren, werken en leven.

Het vertrouwen in het menselijk vernuft van burgers en bedrijven.

Uw boodschap op de Cop 27 is de juiste.

Belgische bedrijven aan de spits lopen op vlak van innovatie. Een belangrijke rol van zulke conferenties is  dan ook het uitwisselen van ‘best practices’ in de talrijke worshops en vergaderingen. Zo heb ik het trouwens ook ervaren tijdens mijn deelname aan de cop  vorig jaar als voorzitter van de commissie energie en klimaat.

Ons gedrag als verantwoordelijke burger is hierbij niet te onderschatten.

De COP 27 is meer dan een praatbarak, het is een nuttig forum ook al is niet het aantal aanwezigen een maatstaf voor succes. Evenmin als de ronkende verklaringen, maar wel om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Daarom ga ik er ook volgende week opnieuw naar toe namens dit Parlement als voorzitter van de commissie Energie & Klimaat.

Die duurzame ontwikkeling kan niet zonder economische groei.

Zonder ondernemerschap géén innovatieve doorbraken op vlak van bijvoorbeeld energieopslag. 

Zonder internationale samenwerking en performante ondernemingen. kunnen we de klimaatomslag niet maken.

Zonder een bevolking die inziet dat verandering noodzakelijk maar mogelijk is,  geen gedragsveranderingen.

De weg zal lang en moeilijk zijn, maar met vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen moet het lukken.