LLB2è-8-2019 Wat doet een nieuw parlementslid tijdens de zomermaanden ?