clindekmar Wat doet een nieuw parlementslid tijdens de zomermaanden ?