← Terug naar alle artikels

Wat doet een nieuw parlementslid tijdens de zomermaanden ?

“Wat doet een parlementslid tijdens de zomermaanden?”, vroeg een vriend me. “Geef eens een verslag!“. Bij deze.

Op de tribune van de Kamer

Na mijn eedaflegging op 20 juni …  in drie talen waren er slechts twee ‘plenaire’ vergaderingen, maar had ik toch een drukke agenda. Naast de plenaire vergadering (voltallig parlement), moet je weten dat het werk in feite in commissies met 17 vaste leden wordt voorbereid. Ik zit als vast lid in de commissie ‘Financiën en Begroting’ en mocht daar als ouderdomsdeken de eerste vergadering omtrent de voorlopige twaalfden of tijdelijke begroting voor 3 maanden, voorzitten. Mijn maiden speech over de begroting hierover op de tribune van de Kamer hield ik de week nadien in de laatste week voor het politiek reces.

Daarnaast neem ik deel aan de commissies ‘Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen’ en ‘ Energie, Leefmilieu en Klimaat’ als plaatsvervangend lid. Naast het inwerken in de eerder technische rapporten over begroting en financiën, ging mijn tijd naar informele contacten met ambtenaren, experten en collega’s uit andere partijen om nader kennis te maken en hun visie te horen op de uitdagingen die ons te wachten staan. Het was tevens de gelegenheid om mijn bezorgdheden in diverse opiniestukken (8 miljard gezocht , hervorm de Wet Major nu )  neer te pennen met publicatie in de twee landstalen inkranten (Tijd /Echo/LLB) of op websites (Knack). Alle teksten vindt u ook op deze website onder ‘artikels’

La Libre Belgique 27 augustus 2019

Extra aandacht ging naar de opvolging van de dossiers omtrent mobiliteit die reeds tijdens de campagne werden gelanceerd: S-Ring en D-Ring rond Antwerpen, evaluatie en mogelijke bijsturing van het mobiliteitsbudget. Last but not least diende ik twee wetsontwerpen in met collega’s uit de VLD-fractie omtrent ‘minder maar betere regels’ : eco- en maaltijdchèques op het loonbriefje, afschaffing van de verplichte tikklok. Last but not least, deelname aan het partijbureau te Brussel en de vergaderingen van Antwerpsen Open VLD mandatarissen op de verschillende bestuursniveaus. Een gevuld programma dus, maar ik kan rekenen op een uitstekende medewerker Axel Polis (bereikbaar op axel.polis@gmail.com)  alsook op de expertise van de studiedienst van Open VLD.

Vergadering met Antwerpse mandatarissen

Last but not least was er toch ook nog tijd voor wat vakantie tussendoor (alhoewel korter en met enkele onderbrekingen).

Wil je meer weten ? Kom langs op donderdag 29 augustus vanaf 19 uur op de Filip Williotstraat 10 voor een drink in aanwezigheid van de andere Open VLD Parlementslden van de Provincie Antwerpen (Bart Somers, Willem-Frederik Schiltz, Sihame El Kaouakibi, Marianne Verhaert). Graag wel aanmelding op voorhand op christian.leysen.cle@gmail.com