overstap Kernoverstap naar nieuwe technologie is juiste keuze