← Terug naar alle artikels

Kernoverstap naar nieuwe technologie is juiste keuze

Een energie-akkoord onder de kerstboom. Geen kernuitstap, maar de weg naar een ‘ kernoverstap’. U hebt beiden tijdens de persconferentie van de rol en de technologiekennis van het SCK omtrent de kleine modulaire reactoren (de ‘smr’) bevestigt. Klimaatneutraliteit gaan we niet kunnen realiseren enkel op basis van ‘hernieuwbare’ energie. Dat werd ook op de COP nooit zo geformuleerd.  Kernergie zal  sowieso ook in de toekomst deel uitmaken van onze energiemix, weze het maar omdat via invoer uit onze buurlanden dit noodzakelijk zal zijn. Frankrijk, Nederland en Engeland wijzen de weg. In Mol, bij het SCK, hebben we de kennis en de mensen om dat ook te doen. Het is goed dat dit erkend en ondersteund zal worden. Naar alle verwachting zal ook kenenergie de label ‘groen’ meekrijgen  door de EU.

Kerncentrales hebben allen een levenseinde. De huidige wellicht – zoals voorzien – in 2025. Maar terecht hebt U als Minister van Energie nu de opdracht op Plan B (verlenging van 2 centrales) als ‘back-up’ degelijk te onderzoeken. Eindelijk. Je mag je nooit laten leiden opties uit te sluiten op basis van ideologische voorkeur. Het maakt je ook sterker in onderhandelingen.

Hadden we niet beter vroeger alle opties grondig moeten  bestuderen en uitwerken. Zeer zeker.  Ik stel vast dat sommigen in de halfrond ineens hun geheugen verloren en om een politieke maagdelijkheid in dit dossier te willen herwinnen.

De voorspellingen voor 2025 zijn belangrijk, maar nog belangrijke de lange termijnuitdaging om het juiste energiemix te realiseren die zowel bevoorradingsevenwicht, betaalbaarheid en klimaatneutraliteit mogelijk maken.

Mijn vragen:

Wat zijn concreet de volgende stappen in het kader van het opstellen van een lange termijn strategie met een gediversifieerde energiemix?

Zult U de CREG zijn rol als regulator en onafhankelijke instelling in het kader van dit akkkoord verder versterken?


repliek:

Op korte termijn de energiebevoorrading van ons land veilig stellen en ervoor zorgen dat onze gezinnen en bedrijven de energiefactuur kunnen blijven betalen.

Op langere termijn de omschakeling richting koolstofneutrale samenleving. Dat pad is moeilijk en onafwendbaar, maar biedt ook vele kansen.
Enkel door dogma’s te laten vallen en zich wendbaar op te stellen kunnen we die kansen grijpen.
Dat is wat deze regering doet en dat is wat wij zullen ondersteunen.

(Tussenkomst in de Kamer op 23 december 2021)