interviewgva Er zijn te veel symbolen, trofeeën en taboes (interview GVA 18/1)