image De S-ring als ruggegraat voor de modal shift in, van en naar Antwerpen.