‘Beperk de overheidsuitgaven tot 50% van het BBP via een uitgavennorm’ (N/F)