← Terug naar alle artikels

Welke boodschap brengt de EU aan de jeugd?

(Interventie in de Commissie Europese Zaken van 29 juli 2020, betreffende het Europese herstelfonds voor de coronacrisis)

Mevrouw de eerste minister, 
Collega’s, 

In de maritieme sector zegt men vaak: ‘De beste stuurlui staan aan wal.’ Ofwel: wie vanaf de zijlijn toekijkt, meent het vaak beter te kunnen dan wie het werk op het terrein uitvoert. Ik ben dan ook erkentelijk voor de inspanningen die u en uw regering leveren in deze woelige tijden.

De kamervoorzitter heeft het standpunt van de Open VLD-fractie inzake Europa al duidelijk uit de doeken gedaan: wij gaan voor een verantwoordelijk beleid en een sterk Europa. Toch heerst er ook bij ons bezorgdheid over enkele belangrijke Europese kwesties zoals het behoud van de rechtsstaat, de gevolgen van de Brexit en de begroting. 

De EU trekt dit jaar namelijk 750 miljard euro extra uit, bovenop de meerjarenbegroting, om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het verbaast me dan ook dat sommigen een dergelijke, hallucinante som nog steeds ‘zuinig’ noemen. Mijn generatie rekent bedragen vaak nog om naar Belgische Frank – dat wil dus zeggen maal 40. Wanneer we hier even die proef op de som nemen, dan komen we uit op een duizelingwekkende 30.000 miljard Belgische Frank. Daarvan bestaat meer dan de helft uit subsidies, het woord ‘zuinig’ lijkt mij in dezen dan ook niet op zijn plaats. 

Geld in overvloed is er niet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat alle middelen juist en doeltreffend ingezet worden.

Christian Leysen

Ik wil daarom graag ook nog even benadrukken dat de uitdagingen waarmee we op Europees niveau geconfronteerd worden, grotendeels dezelfde zijn als diegene die we op Belgisch niveau moeten aanpakken. Als overheid moet men keuzes maken en prioriteiten stellen, sinterklaaspolitiek is absoluut uit den boze. 

Maar men moet ook waken over een gezonde taakverdeling, want een teveel aan bestuursniveaus zorgt onvermijdelijk voor inefficiëntie. Wij Antwerpenaren alleen al, worden maar liefst geconfronteerd met zés verschillende beleidsniveaus. Zes beleidsniveaus, van de districten tot de EU, die denken dat ze op alle terreinen iets moeten ondernemen. We kunnen echter enkel succesvol zijn wanneer taakverdelingen duidelijk afgelijnd zijn en gebeuren op basis van efficiëntie – niet op basis van ideologie of nationalisme. Geld in overvloed is er niet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat alle middelen juist en doeltreffend ingezet worden.

Ten derde – het blijft tenslotte mijn credo – hebben we nood aan minder, maar bétere regels. Dat geldt ook voor de EU, want zelfs op Europees niveau zijn er meer lobbyisten dan ambtenaren. We moeten dan ook opletten dat men op die manier niet te veel nieuwe wetgevingen creëert waarvan de toegevoegde waarde beperkt is. Als ondernemer weet ik namelijk hoe belemmerend die kunnen werken voor onze economie. 

De jeugd is vandaag niet alleen ‘geconfineerd’ in haar sociale leven, ze weet ook dat ze met een rugzak vol schulden de toekomst tegemoet gaat.

Christian Leysen

Daarom de volgende vragen aan u, mevrouw de eerste minister: heeft u er al enig zicht op wat de structurele hervormingen binnen de EU zullen beteken voor België? En ten tweede: wordt er in dit programma wel genoeg aandacht besteed aan onze competitiviteit in een nieuwe wereldorde? De EU dreigt vandaag namelijk ‘gesandwiched’ te worden tussen de nog altijd sterke, maar verzwakkende Verenigde Staten en het opkomende China – dat ondanks de coronapandemie ook dit jaar nog zal groeien. 

Tot slot ook nog dit, misschien wel het belangrijkste van allemaal: mij ontbreekt het aan een boodschap van de EU aan de jeugd. De 750 miljard euro die Europa gaat uitgeven, mag namelijk niet ten koste gaan van hen. De jeugd is vandaag niet alleen ‘geconfineerd’ in haar sociale leven, ze weet ook dat ze met een rugzak vol schulden de toekomst tegemoet gaat. Daarom vind ik het ontzéttend belangrijk dat er vanuit een sterke federale regering, maar ook vanuit een daadkrachtig Europa, een boodschap wordt gezonden naar de volgende generaties. Een boodschap die moed, maar vooral ook enthousiasme creëert voor de toekomst. 

Ik dank u. 

Christian Leysen
Ondernemer & Volksvertegenwoordiger (Open VLD)