← Terug naar alle artikels

Wat kunnen we leren van Bill Gates ?

(Uittreksel verslag Commissie Klimaat & Energie – 23 februari 2021)

De heer Christian Leysen (Open Vld) dankt de minister voor de inzet en het dynamisme waarmee zij haar wetsontwerp in het Parlement komt verdedigen om opheldering te verschaffen. Hij stelt vast dat alle fracties nog met een aantal vragen zitten; zelf deelt hij als lid van de commissie voor Financiënbepaalde bekommeringen van de voorgaande sprekers in verband met de kostprijs van de maatregel. Het is immers nog niet helemaal duidelijk hoeveel het CRM zal kosten en hoe dat mechanisme  zal worden gefinancierd, hetgeen vanaf de volgende legislatuur zal worden doorgerekend. De kosten van het CRM zullen worden afgewenteld op de individuele  verbruikers en op de bedrijven (rechtstreeks of onrechtstreeks via belastingen).

De heer Leysen is verbaasd over de betrekkingen die de minister met de CREG en met ELIA onderhoudt. De CREG is een overheidsinstelling, terwijl ELIA een beursgenoteerde vennootschap is, die een gereguleerde winstmarge ontvangt. Vermits de beursnoteringen eveneens rekening houden met de risicofactoren, heeft ELIA er alle belang bij elk risico uit de weg te gaan. Aangezien ELIA de wet dient uit te voeren, zit de heer Leysen met vragen omtrent haar capaciteit tot een juist inschattingsvermogen.

De spreker betreurt dat de minister Texaanse markt als voorbeeld heeft genomen om haar wetsontwerp te verdedigen, gezien het daar niet om een mankerend CRM-systeem voor productie gaat, maar over een mank lopend aanvoersysteem van de gassector.

De minister mag niet de indruk wekken dat de kernuitstap belangrijker is dan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het verheugt hem dat de minister zich aansluit bij het standpunt van Bill Gates, die overigens tevens heeft verklaard dat de landen die nieuwe gascentrales bouwen, niet noodzakelijkerwijze de juiste keuze maken. In het artikel van de Knack geeft Bill Gates ook aan dat we zonder mirakel allicht ook kernenergie nodig hebben, al erkent dhr. Leysen dat dit niet over de huidige technologie gaat.

Hij geeft aan dat zijn fractie er in dit dossier geen dogma’s op nahoudt, en dat hij terdege beseft dat de huidige kerncentrales hun tijd hebben gehad. Er is, naast een plan A, ook altijd nood aan een plan B, hetgeen verder opgevolgd moet worden. Daarin kan ook veel werk geleverd worden door bijvoorbeeld betere systemen van “demand and supply agregation”.

Risico’s zullen er nu eenmaal altijd zijn, maar het is zaak in te zetten op het beheren van vraag en aanbod en het aanleggen van netkoppelingen om capaciteit aan te boren. Voorts dienen de verbruikers ertoe worden aangemoedigd hun consumptiegedrag bij te sturen.

Hoewel de Open Vld-fractie niet laaiend enthousiast is over het CRM-mechanisme, begrijpt zij wel dat het wetsontwerp aansluit bij de resolutie die het Parlement in juli 2020 heeft aangenomen (zie DOC 55 1220/007). De spreker zal het ter bespreking voorliggend wetsontwerp steunen maar zal tevens nauwlettend toezien op de uitvoering ervan, opdat het noch financieel noch inhoudelijk uit de bocht gaat.