← Terug naar alle artikels

Waarom als ondernemer de stap naar de politiek ?

Als lijsttrekker van Open Vld voor de Kamer voor de verkiezingen van 26 mei, werd ik verkozen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met enige schroom maar met veel ‘goesting’ heb ik de uitdaging aanvaard om de stem van het liberalisme te laten wegen in het Parlement.

Voor mij staat Open Vld voor vrijheid en vooruitgang. Ik ben er trouwens lid van sinds 2000 en zetelde in de Antwerpse gemeenteraad van 2000 tot 2003. Vooruitgaan betekent voor mij ervoor zorgen dat de koopkracht van mensen vergroot en dat de concurrentiekracht van onze bedrijven toeneemt. Alleen met meer jobs en meer mensen die werken kunnen we onze welvaartsstaat verstevigen. Op dat pad moeten we de komende jaren verder gaan, en bij Open Vld is dat duidelijk de prioriteit.

Met dank aan de journalisten van De Standaard & Knack die volgende quotes noteerden:

Waarom deze stap? Mijn verhaal bij aanvaarding van het lijsttrekkerschap.

We staan op een kantelpunt. De omslag naar een duurzame economie zal alleen lukken wanneer overheid, bedrijven en burgers de handen in elkaar slaan. Zowel op sociaaleconomisch vlak als op het vlak van klimaat. Iedereen zal inderdaad zijn steentje moeten bijdragen. Ik geloof echter dat zulks zal lukken door meer in motiveren en verleiden dan door te bestraffen.

De Open Vld bewandelt een rechte lijn. En ja, we leven in een complex land. Maar ik geloof echt dat we door samen te werken met dit land voorop kunnen lopen. Open Vld is een partij die niet alleen problemen ziet, maar ze ook oplost.

Er heerst een grote bezorgdheid wegens de omgeslagen agenda van de NV-A. Ik snap het niet. In plaats van de sociaaleconomische rit uit te rijden heeft de N-VA er tot mijn verbazing de brui aan gegeven om iets anders te bereiken. En dat voel je aan de toon die ze aanslaat.

De keuze voor de Antwerpse kiezer duidelijk is: het verderzetten van de sociaal-economische agenda of de agenda van de N-VA in de richting van een zelfstandig Vlaanderen… Mijn Latijn is niet denderend, maar in het Frans zegt men: chassez le naturel, il revient au galop.

Waarom nu ?

We staan voor de keuze: doorgaan op de weg van meer jobs en meer koopkracht, of de weg naar het terugdraaien van het goede beleid. Bovendien zijn mijn kinderen volwassen én mag ik op de goodwill van mijn echtgenote rekenen.

Het is duidelijk voor de kiezer: welvaart in dit land wordt gecreëerd door samenwerking en positivisme. Daarbij is de liberale as tussen Open Vld en de Franstalige liberalen van MR belangrijk voor burgers én bedrijven.

Te oud ?

De definitie van oud zijn is tien jaar ouder dan je zelf bent. Mijn moeder van 92 jaar belde me vorige week nog enthousiast op met de mededeling dat ik naar Nic Balthazars Klimaatbetoog moest kijken – ook zij is meer dan ooit begaan met de toekomst.

Tot slot…

Ook al ben in geboren in ’t Stad, de roots van de familie Leysen liggen in de Antwerpse Kempen (Kasterlee) en mijn oudste zus woont in Mechelen. Ik zal er dan ook over waken dat alle steden en gemeenten van de Provincie hun stem in het Parlement krijgen.