← Terug naar alle artikels

Verdere aanpassing douanesanctiebeleid nodig : wetsvoorstel in overweging genomen.

De Kamer nam zopas mijn wetsvoorstel ‘in overweging’ om een verdere stap om het douanesanctiebeleid, dat vandaag verankerd is in een wet van 1822 op korte termijn bij te sturen.

Dit wetsvoorstel beoogt een bijkomende stap te zetten in de modernisering van het douanesanctiebeleid, met name met betrekking tot de aanduiding van de debiteur van de douaneschuld naar aanleiding van de uitvaardigingvan het dwangbevel door de administratie.

Door het wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 met betrekking tot sancties en houdende diverse bepalingen (DOC 55 3815/001) wordt met name een systeem van administratieve sancties ingevoerd, naar analogie met de boetes in de btw-regelgeving. Overtredingen zouden daarbij naar de toekomst toe niet langer per definitie strafrechtelijk worden vervolgd wanneer eenintentioneel element en een fiscale impact ontbreken.
Dit is een eerste belangrijke stap die voortvloeit uit de voormelde studie en de consultaties met stakeholders, die in het kader hiervan door de minister van Financiën werden gehouden.

Dit neemt niet weg dat een grondige hervorming noodzakelijk blijft via een commissie van experten, zoals voor de hervorming van het zeerecht gebeurde. Dit is werk van jaren. Daarom deze korte termijn ingreep die wordt voorgesteld.

Het wetsvoorstel : https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3901/55K3901001.pdf

Lees ook mijn voorstel van resolutie voor een grondige hervorming via een expertencommissie (ook te vinden elders in de rubriek ‘Artikels’ of gebruik volgende link : https://christianleysen.be/grondige-hervorming-douanesantierecht-nodig/