← Terug naar alle artikels

Treinreiziger en goed bestuur moeten centraal staan, niet de structuren

Open Vld-Kamerleden Christian Leysen en Marianne Verhaert gaan niet akkoord met het voorstel van s.pa om NMBS en Infrabel weer te laten samensmelten en zo snel mogelijk het uitbatingsmonopolie van de NMBS te verlengen tot 2033. Ook willen ze dat de volgende regering zo snel mogelijk een nieuwe beheersovereenkomst opstelt voor NMBS en Infrabel. “Het is noodzakelijk dat de NMBS een efficiënte spoorwegoperator wordt, zeker als ze wil meekunnen in Europa nu de liberalisering van de spoorwegmarkt voor de deur staat. Maar dan bereiken we niet door NMBS en Infrabel te laten samensmelten en opnieuw een nog logger overheidsbedrijf te creëren en het uitbatingsmonopolie te bestendigen. Wanneer gaat de s.pa eindelijk eens beseffen dat de NMBS de reiziger centraal moet zetten en niet de structuren?”, aldus Leysen en Verhaert. ‘Strategische beleidsopties moeten weliswaar samen vastgelegd worden en over de legislaturen heen verankerd worden. Dit gebeurt best door een onafhankelijke strategische en reguleringsinstantie, waarbij de federale overheid afstemt met de regio’s.’

De NMBS heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om een meer performante spoorwegoperator te worden. Zo kwam er een tweeledige spoorstructuur met een spoorwegonderneming en een infrastructuurbeheerder, zonder overkoepelende holding die handenvol geld verslindt. Met minder overheidssubsidies is men erin geslaagd meer treinen te laten rijden, meer reizigers te bedienen en een beter financieel resultaat neer te zetten.

Verhaert: “De NMBS en Infrabel hebben nu een duidelijk afgelijnd takenpakket en bijhorende verantwoordelijkheden. Zo kunnen ze zich bij problemen ook niet achter elkaars rug wegsteken. Infrabel kan zich ten volle concentreren op de optimalisering van de infrastructuur, terwijl de NMBS meer dan haar handen vol heeft met het verbeteren van de stiptheid, de klanttevredenheid en met het beter afstemmen van de dienstverlening op andere openbare vervoersmodi.”

Leysen: “Bovendien voldoen we hiermee aan de Europese spoorrichtlijnen en wordt een verdere vrijmaking van het binnenlands reizigersvervoer mogelijk. De NMBS moet verdergaan op het ingeslagen pad, en niet weer nodeloos tijd verliezen met een structuurhervorming die handenvol geld zal kosten, maar zich daarnaast klaarmaken voor concurrentie bij het openbreken van de spoorwegmarkt. Een nieuwe beheersovereenkomst moet toelaten de ingeslagen weg verder in te zetten via een performant en niet-gepolitiseerd management en een onafhankelijke raad van bestuur. ”