← Terug naar alle artikels

Tijd om na te denken over een opvolger van de wet Cooreman-De Clercq

Het is al lang duidelijk dat de coronacrisis een stevige impact zal hebben op de mondiale economie. Landen overal ter wereld trekken dan ook alle registers open opdat bedrijven niet overkop zouden gaan. België incluis. Er gaan steeds meer stemmen op voor een nieuwe wet Cooreman-De Clercq, naar analogie met het succesrecept uit de jaren tachtig dat investeren in Belgische bedrijven fiscaal aantrekkelijk maakte. Een interessante denkpiste. Lees hieronder mijn tussenkomst in de Kamercommissie Financiën van deze week.

Mijnheer de minister,

Na de liquiditeit is ook de solvabiliteit van onze ondernemingen belangrijk. U hebt dan ook goed onderhandeld met de banken. Zo goed zelfs, dat zij zelf mee in het risico willen blijven delen en dat in grotere mate doen dan in naburige landen als Frankrijk.

We moeten ons als politici echter ook afvragen wat wij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de bedrijven hun eigen vermogen weer kunnen opkrikken, zonder daarin door de bestaande wetgeving gesanctioneerd te worden. Er circuleert een brede waaier aan maatregelen. Een aantal daarvan verscheen al in de pers, gaande van een tax carry-back, tot de mogelijkheid van distorsie bij verhoging en daarna terugbetaling van kapitaal, tot de uitbreiding van het taxshelterregime.

Ik hoor echter ook geregeld een pleidooi voor een nieuwe wet Cooreman-De Clercq. Alle landen proberen om grote nationale bedrijven en luchtvaartmaatschappijen te steunen – Europa laat dat ook meestal toe. Maar als men denkt in de geest van de wet Cooreman-De Clercq, dan kan die vanuit het Europese perspectief niet meer voorbehouden worden voor Belgische ondernemingen.

Is dit daarom, mijnheer de minister, niet het moment om die discussie met Europa aan te gaan, nu we zien dat door de coronacrisis een aantal stellingen toch overboord wordt gegooid? Want als men kapitaal kan mobiliseren, dan zouden de nodige incentives of voordelen gekoppeld kunnen worden aan de economie van de betrokken regio waar de maatregel uitgevaardigd wordt.

Repliek

Mijnheer de minister,

U hebt bevestigd dat u aan maatregelen werkt. Ik kan u niet bedanken voor een uitgebreid antwoord, aangezien u ter zake discreet wil zijn; u wees op het belang daarvan voor beslissingscentra en strategische sectoren. Mag ik u er toch aan herinneren dat ons kmo-landschap beantwoordt allebei die criteria, zowel als beslissingscentrum als qua strategisch belang? In de huidige omstandigheden worden namelijk vooral de grote ondernemingen goed beschermd en hebben vele kmo’s het moeilijk.

Voor mij is het dan ook belangrijk na te gaan wat kan en haalbaar is in deze periode van volmachten en van een regering in een zeer specifieke situatie. Ik wil ervoor pleiten dat wij hier in het Parlement ook mee nadenken over een waardige opvolger voor de wet Cooreman-De Clerq. We moeten ons ervan bewust zijn dat een sterk landschap van kmo’s, waarin ondernemingen met een gezonde kapitaalstructuur worden gepromoot, essentieel is. Op vlak van liquiditeit werden de nodige maatregelen genomen, maar ook de banken zullen een belangrijke rol blijven spelen en zullen rekening blijven houden met de kapitaalstructuur.

Ik kijk uit naar hetgeen komt.

Christian Leysen
Ondernemer en volksvertegenwoordiger (Open VLD)

(Referentietekst)

Commissievergaderingen in tijden van corona