← Terug naar alle artikels

Sociaal energietarief voorbehouden aan wie het echt nodig heeft

(Tussenkomst plenaire vergadering 11 mei – MV aan Minister Van der Straeten )

De piek van energiecrisis ligt al enige tijd achter ons. De markten zijn gekalmeerd en nemen hun normale functie weer op.

De regering nam voor meer dan 8miljard euro steunmaatregelen.

Er kwam een tijdelijke uitbreiding van het sociaal tarief,een btw verlaging en een basispakket energie.. Het sociaal energietarief  valt per  einde juni terug op de regels van oorspronkelijke perimeter.  Liefst 600.000 gezinnen blijven nà 1 juli nog altijd genieten van het sociaal tarief.

In de uitzonderlijke crisis hebben we de steun breder toegekend, dat was gerechtvaardigd. Maar nu moeten we opnieuw verfijnen en de steun concentreren bij diegenen die het echt nodig hebben. Nu de energiemarkten in kalmer vaarwater zijn gekomen, is  wellicht ook tijd om de werking van het sociaal tarief  verder te  moduleren in functie van de echte noden.

We moeten zij die het nodig heeft dus blijven steunen, maar we mogen ook niet pamperen. Het kan niet dat het soms  loont meer om niet te werken dan wél te werken.

Mensen die tegen een laag loon vol aan de bak gaan en hun volledige energiefactuur zelf ophoesten, zien met lede ogen hoe anderen de factuur doorschuiven naar de overheid. Daar is niks sociaal rechtvaardigs aan. Het zet evenmin aan tot zuinig energieverbruik.

Het sociaal tarief moet een uitzondering blijven voor hen die écht niet zonder kunnen. Want het is in wezen een blanco cheque die zuinig energieverbruik en de energietransitie tegenwerken. En het bleek tijdens de afgelopen energiecrisis een bijkomende inactiviteitsval te zijn.

Hervorm dus het sociaal energietarief.

Laat het doen waarvoor het dient – kwetsbare mensen helpen – maar laten we ook zorgen dat we méér mensen aan de slag krijgen en dat we de hoognodige energie-omslag kunnen maken.