← Terug naar alle artikels

Regeren is meer dan herverdelen

(Interventie tijdens de plenaire vergadering 3.2.2022 omtrent de hogere energiefactuur)

Na een eerste pakket aan energiemaatregelen in oktober vorig jaar, komt de regering vier maanden later met een tweede pakket doelgerichte en budgettair verantwoorde energiemaatregelen.

Met een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit, de verlenging van het sociaal tarief en een eenmalige verwarmingspremie neemt de regering opnieuw haar verantwoordelijkheid om de hoge energiefacturen te verlichten, met aandacht voor het budgettaire kader dat belangrijk blijft.

Naast de energienorm, wil de regering wil teven structurele maatregelen uitwerken  via een hervorming van de accijnzen die beter past voor een markt met belangrijke prijsschommelingen

Naast de energiemaatregelen zal de aangekondigde mini-taks shift de koopkracht verhogen van de werkende Belg: de verlaging van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid zorgt voor hogere nettolonen en de verhoging van de werkbonus verkleint de promotieval en verhoogt de koopkracht van de lagere lonen. Met deze maatregelen zorgt deze regering ervoor dat de lasten op arbeid structureel worden verlaagd.

Het heeft wellicht wat lang geduurd, maar profileringsdrang en vroegtijdige communicatie dienen een snel beslissingsproces niet.

De federale regering doet dus een belangrijke inspanning, waarbij we niet mogen vergeten dat onze begroting in het rood staat en waar er een automatische loonindexering in voege is. Regeren is meer dan verdelen of herverdelen. Daarom zijn sowieso naast de hervorming van het overheidsbeslag op de energiefactuur, ook andere hervormingen meer dan nodig.

Als we de energieprijzen weer op een aanvaardbaar niveau willen zien landen, dan moeten we resoluut gaan voor een energiebeleid op lange termijn, zonder dogma’s, met meer transparantie en met geopolitiek realisme. Door de elektrificatie zal onze afhankelijkheid van onze buurlanden beduidend toenemen. Ik reken op U Premier om met uw ploeg en uw minister van Energie deze weg in te slaan van klimaatneutraliteit op basis van alle koolstofarme energiebronnen én de violen af te stemmen op Europees niveau om tot een coherent Europees energiebeleid te komen.