← Terug naar alle artikels

Pensioenhervorming nodig voor duurzame sociale zekerheid

(Tussenkomst in plenaire – 1 juni 2023)

Het federaal regeerakkoord omvat een hervorming van ons pensioensysteem zodat het betaalbaar blijft in de toekomst.

De studiecommissie voor de vergrijzing heeft in 2022 nogmaals bevestigd dat de jaarlijkse kost van de pensioenen met  15 miljard stijgt (in vergelijking met het normale jaar 2019) bij ongewijzigd beleid.

Niet alleen wij, maar ook de Europese Commissie. De pensioenhervorming niet alleen een van de elementen voor de toekenning van een eerste schijf van 847 mio van het Herstel-fonds (waarvan slechts 179 mio voor de federale overheid ) maar zal de centraal staan in de opvolging van het Belgisch begrotingsbeleid in het kader van het Stabiliteits & Groei Pact van de Europese Unie. Op basis van de evolutie van de primaire uitgaven geraken we anders overmijdelijk op het strafbankje.

We weten allen dat verdere ingrepen in ons pensioenstelsel nodig zijn om een structurele ontsporing van onze begroting en het structureel ondergraven van ons sociaal zekerheid  te vermijden.

Het Rekenhof heeft gisteren melding gemaakt bij de onzekere posities in de begroting en meer bepaald de niet-aangevraagde eerste tranche van RRF-middelen.

De FOD Economie zou het verlies van de EU-middelen  – als gevolg van de niet-doorvoering van de pensioenhervorming  – inschatten op enkele tientallen miljoenen euro’s. Niet het volledige pakket, noch honderden miljoenen euro’s. De communicatie van de Commissie van 21 februari laat  inderdaad veel speelruimte wat betreft de toepassing van een proportionele weging van mijlpalen en hervormingen en laat toe een multiplicator 5 toe te voegen voor essentiele elementen. Maar dit mag geen reden zijn de hervorming uit te stellen of in vraag te stellen.

Een pensioenhervorming is en blijft prioritair.

Iedereen wil mensen op het einde van hun loopbaan deftige pensioenen garanderen maar  … dat betekent dat we goed, vooruitziend en verantwoord beleid moeten voeren.

Daarvoor hebben wij als liberalen géén Europese stok achter de deur nodig.

Is er is duidelijk werk aan de winkel.

De kop in het zand steken is niet aanvaardbaar.