← Terug naar alle artikels

Ook zelfstandige thuisverpleegkundigen krijgen duwtje in de rug

De Kamercommissie Gezondheid bereikte vanochtend een akkoord over extra geld voor de zorg. Tijdens de stemming over de voorlopige twaalfden in de Kamer eind oktober werd met een wisselmeerderheid een amendement goedgekeurd waarin verpleegkundigen extra geld kregen. Over de concrete besteding werd vanochtend een akkoord bereikt in de Kamercommissie Gezondheid. Op voorstel van Open Vld en MR zullen niet  alleen verpleegkundigen in ziekenhuizen en dienstverband, maar ook zelfstandige thuisverpleegkundigen een extra budgettaire inspanning krijgen voor extra tewerkstelling en opleiding. 

 Er zijn in België meer dan 143.000 zorgverpleegkundigen aan de slag. Meer dan 11% van hen zijn full time zelfstandig, naast vele andere part-timers.  Daarnaast zijn velen deeltijds aan de slag. De zelfstandige verpleegkundigen blijven meestal onder de radar in het maatschappelijk debat over de personeelsinzet in de zorg. Het belang van verpleging van de thuisomgeving zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het aandeel zelfstandigen hierin is een kritische succesfactor. Open Vld-Kamerlid Christian Leysen: “Met toewijzing van 8 miljoen euro uit het goedgekeurde budget van 67 miljoen euro geven we deze groep ook het signaal dat ze meetellen. Alle handen aan het bed moeten evenveel waard zijn. Of het nu gaat om een zelfstandige of iemand in loondienst.”  

Minister De Block heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijk budget voorzien voor het sociaal akkoord in de zorg, maar het vinden van voldoende verpleegkundigen in ziekenhuizen blijft een permanente uitdaging. In het aangepaste wetsvoorstel dat voorligt kunnen door toepassing van de zogenaamde “sociale maribel” in het Zorgpersoneelsfonds nieuwe jobs worden gecreëerd en ingevuld. “Dankzij dit compromis kunnen we de extra middelen gericht inzetten. Daarom zijn we blij dat we de middelen nu  kunnen inzetten voor de federale diensten waar de werkdruk zeer hoog is“, zegt Open Vld-kamerlid Robby De Caluwé. 

Maar het gaat op dit moment over een eenmalig extraatje. “We gaan met het bedrag dat gestemd werd in oktober een aantal impulsen geven. Maar dit mag niet leiden tot een verslechtering van de begroting. De wisselmeerderheid van oktober was geen blanco cheque. Het is aan een nieuwe federale regering om de lijnen op langere termijn uit te zetten.” Aldus Kamerlid Christian Leysen.