← Terug naar alle artikels

Ook hervorming arbeidsmarkt moet snelle behandeling krijgen.

(Tussenkomst in de Commissie Financiën – 3 februari 2021

Deze effectentaks 2.0 is een verbeterde versie van het wetgevend initiatief onder de Zweedse coalitie.
Schoonheidsprijzen zijn met dit soort teksten nooit te winnen, maar dit is een veel beter onderbouwde tekst.

Wij zijn allerminst voorstanders van nieuwe belastingen. Dit is een reeds ingevoerde bijdrage, die een rechtsgeldige basis krijgt om  verder geïnd te kunnen worden.

Deze bijdrage zal gedragen worden door schouders die in staat zijn om bij te kunnen dragen.
Niet leuk, maar wel alles in acht genomen wel fair.

Met respect voor het ondernemerschap en een stuk als aansporing om spaargelden in de reële economie te investeren.

We zijn hierbij trouw aan ons woord, zoals we dat gegeven hebben in het kader van het regeerakkoord en zullen dit ontwerp dan ook steunen.

‘We delivered’

Dit gezegd zijnde reken ik erop dat we op het vlak van andere dossiers even veel vaart maken.

Zo kijk ik uit naar de voorstellen tot de hervorming van de arbeidsmarkt welke hopelijk spoedig zullen worden besproken.

Extra inkomsten voor de schatkist zijn in deze tijden meer dan welkom.

Herverdelen is echter één zaak.

Duurzaam de basis vergroten waaruit herverdeeld kan worden een andere.

We hebben 80% activiteitsgraad nodig om onze welvaart en ons sociaal model veilig te stellen.

Die synthese is de basis waarop deze meerderheid aan de slag is gegaan, en waarop we de toekomst van dit land zullen verzekeren.