← Terug naar alle artikels

Ondernemerschap en politiek engagement : kan je combineren ?

( Interview Christian Leysen met Dirk Haesevoets in KMO-Insider van januari 2021 ‘ Maatschappelijk geëngageerd ondernemer‘ )

Leysen houdt kantoor op de negende verdieping van Ahlers House aan de Antwerpse Noorderlaan. Met prachtig uitzicht op de stad en de haven. Een ideale setting om de over de visie op de actualiteit van deze gedreven captain of industry bij te praten.

Cumulard

KMOinsider: U had al vroeg maatschappelijke interesse, zelfs als schoolkrantuigever?

Christian Leysen (CL): (Verbaasd) “Ah ja, da’s waar, ik was uitgever van het schoolkrantje “Spiriton” op het atheneum van Berchem. Verder was ik er voorzitter van de studentenverenigingaan de VUB als voorzitter van de “Solvay-kring” en nadien van het  “Brussels Studentengenootschap”. Geëngageerd zijn kreeg ik van thuis uit mee. Ook mijn vader nam als ondernemer vaak maatschappelijke standpunten in en nam aktief deel aan het culturele leven. Wat je ook doet, doe het met passie en doe goed wat je graag doet. Benut overal waar je talent is wat je meekreeg ten volle. Er is meer dan geld verdienen in het leven, doe ook iets dat de gemeenschap ten goede komt.

Ik studeerde handelsingenieur én rechten, ik was toen al  een cumulard. Het gaf me een brede vorming met doorgroeimogelijkheden.. (Mijmert) Ik was graag ook architect geworden. Of ontdekkingsreiziger… Met mijn broer Thomas heb ik in Siberië de Transsiberische trein genomen, vanuit Irkoetsk aan het Baikalmeer naar Mongolië. Fantastisch en veel vooroordelen sneuvelden zoals dat het er altijd koud is, de mensen onvriendelijk zijn en de meren leeg. Terwijl het Baikalmeer 2 kilometer diepen de tweede grootste zoetwaterreserve ter wereld is!

Het vele reizen, zakelijk en privé, mis ik sinds begin 2019 sinds de corona-pandemie. Als CEO van Ahlers jogde ik veel in alle steden ter wereld, liep de marathon van New York. Maar ondertussen ik ben ook grootvader van tien met het elfde kleinkind op komst.(Vertederd) Mijn “chicoufs” zoals ik ze al eens noem.

KMOInsider: Na een korte managerscarrière werd u in 1984 ondernemer.

CL:  “Klopt. Na werkzaam geweest te zijn als auditor en financieel verantwoordelijke bij twee kleinere bedrijven werkte ik bij GIB-Inno-BM (nu Carrefour) waar ik de streepjescode in de winkels heb ingevoerd.

Met de opkomst van de PC startte ik in 1984 ICT-bedrijf Xylos. Die eerste IBM-pc’s waren echteechte blokkendozen. Ik kon rekenen op Ludo Wijckmans Hij had  de nodige  technische bagage. en is mij na vijf jaar opgevolgd  en kon op hem rekenen om het bedrijf rekenen op basis van loyaliteit, verantwoordelijkheidszin en hard werken.

Leren doe je bij de start met vallen en opstaan.  Voor een snelle levering van 10 pc’s kwam de factuur kwam terug: bestemmeling onbekend. De klant was een fraudeur die na levering het hazenpad hadgekosten.Leer uit je fouten. Ik ken mensen die veel doen en veel fouten maken, die weinig doen en weinig fouten maken en ik ken er ook die nooit fouten maken. Die doen niets. Ondernemen Wordt ook niet de gevangene van het verleden en wat goed werkt. Kijk naar wereld die verandert, analyseer de markt, luister naar de noden van klanten en speel er op in, neem berekende risico’s. Ga niet op zoek naar klanten met grote namen uit het verleden maar naar bedrijven die de toekomst waarmaken. Zou je 10 jaar liever gaan werken bij Geely (nu eigenaar van Volvo) of voor General Motors, die inmiddels overkop is gegaan (vooraleer te herrijzen)

Soms moet je echter geluk hebben. Vader wou participeren in de bouw van  super-grote tankers bij de Boelwerf. Dat type tanker werd uiteindelijk niet gebouwd … omdat de brug in Temse geen doortocht toeliet. Gelukkig maar want dat type is nooit in de vaart gekomen. Zo kan een kink in de kabel achteraf bekeken toch goed uitdraaien.”

Voluntarisme

KMOInsider: Wat is uw ondernemersstijl?

CL: “Ik beleef het meest plezier aan mensen kansen geven en ze zien groeien.  Dat laat ook toe te delegeren. Je hoeft dan  niet altijd de ultieme beslisingsnemer en eindverantwoordelijke  te zijn. Soms ben ik wel wat ongeduldig, en durf ik toch nog eens in de details duiken.  Maar meestal,  als ik een oplossing zie, is het voor mij al opgelost. Van mijn opvolger-ceo’s heb ik altijd verwacht  dat ze hun eigen stempel zetten. Van mijn vader erfde ik het voluntarisme, moed en  een dosis lef. Mijn vader dacht trouwens dat Thomas als ondernemer  in de scheepvaart zou carriere maken en ik in grote multinationals. Het is omgekeerd geworden. mLacht) Thomas speelt nu  als voorzitter van grote ondernemingen Champions League en terwijl ik tracht als ondernemer in de Europa League mijn plaats verdedig.

Als managementauteur waardeer ik Henri Mintzberg, die strategische planning omschreef als een mengeling tussen geschiedenis, geluk en inspiratie. Strategie is de combinatie durven keuzes maken, visie èn geluk hebben.

Mijn zoon Patrick is nu Xylos-CEO nadat de voorbije drie decennia niet-familieleden het bedrijf geleid hebben. ICT blijft m ec boeien: van administratieve processen naar automatiseren, dan data beheren en nu ze gebruiken omom nieuwe business modellen uit te bouwen Vandaag staat voor Xylos de digitale werkplek centraal, van infrastructuur tot communicatie met dochterbedrijf Bagaar als bouwer van digitale platformen en productgenOok bij Ahlers als logistieke dienstverlener speelt ICT steeds een grotere rol. Ook daar worden  we steeds meer business partner waardoor bedrijven zich kunnen toespitsen op hun core-business.

Hoe staat het met het ondernemerschap in corona-tijden[CL1] ?

Informatica en logistiek zijn weinig rechtstreeks getroffen door de lock-down.  Hetgevaar van de huidige corona-crisis is dat de combinatie met de nul-rente  men ook teveel bedrijven zal steunen aan het eind van hun levenscyclus of de nodige transformaties afremt Veel beter zou men starters steunen of de overstap naar nieuwe activiteiten moeten steunen. Crissisen versnellen immers de onvermijdelijke verandering in vraag en aanbod. Veerkracht komt te weinig van de overheid, die  best sterk, slank en soepel moet zijn. Maar ja, de politiek wil liefst elke  crisis beheren zonder iemand pijn te doen en dat kan niet. (Ferm) Dé grote uitdaging van de relance is bedrijven en medewerkers waar nodig te heroriënteren naar nieuwe sectoren . Dat vereist een structuren modernisering van onzearbeidsmarkt.. Dat Bpost nu ‘s zondags werkt, is hoopvol. Flexibilteteit en echter veerkracht  hebben we nodig. Moeten we eenvakbondsafgevaardigde die échtniet functioneert, vier jaar opzeg extra cash betalen als je van hem afscheid wilt nemen. ”Verworven misbruiken” moet je durven afschaffen dus zoals ik ook deed bij Antwerpse WaterWerken (thans ‘Waterlink’) in het begin van dit decenium

De vraag is of de komende generaties de lasten en schulden willen dragen, die we hen overlaten. Wat men nu afschuift op de staat., zal iemand ooit moeten betalen.

Politiek virus

Fernand Huts zei ooit over politiek: “Het is fietsen op een racefiets zonder ketting. Hoe hard je ook trapt, je komt niet vooruit.” Leysen ziet het anders.

CL: “Politici zullen het voorbeeld moeten geven alvorens aan de bevolking iets te vragen, zeker als het weldra om financiële inspanningen gaat.  ‘Lead by example’. De combinatie politiek en zakenleven is voor mij alleszins verrijkend. De beste wijze om welvaart en welzijn te creëren is het goede samenspel tussen vrije markt en sociale regelgeving  . Ik sta voor vrijheid van het liberalisme gekoppeld aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en engagement.

Net als in het bedrijfsleven is netwerken in de politiek belangrijk. Zo investeerde ik veel tijd om collega-parlementariërs te  leren kennen. Ik deed dat ondermeer door ze uit te nodigenop kunsttentoonstellingen.

Het leven ondernemer die niets doet voor de maatschappij zou maar triestig zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk politiek te zijn. Maar dat mag het ook zijn. In 2019 kwam ik  op als lijsttrekker om – net als in bedrijfsleven  , meer nadruk te leggen op ondernemerschap  en hetdenken op lange termijn. Mobiliteit, klimaat, werkzaamheidsgraad… Ik heb het voordeel dat ik geen nood heb s  aan job-onzekerheid in de politiek. Men heeft zo toch wat meer vrijheidsgraden. Jezelf blijven is  belangrijk, maar zonder voldoende teamwork geraak je nergens. Het is zoals bij de oude Grieken: mannen op een bepaalde leeftijd moesten zich een tijd ten dienste stellen van de “polis”. (Grapt) Aangenaam neveneffect: zo kan ik mijn Ahlers-opvolger niet te veel lastig vallen. Zes  maanden na zijn start vroeg hij of ik toch nog wat tijd voor hem had.

Uiteraard besef ik dat politiek anders is dan ondernemen, met andere spelregels en zonder duidelijk mandaat van de kiezer. We moeten regeren met vier politieke families Toch probeer ik stenen in de rivier te verleggen. (Fier) De twee wetsvoorstellen die ondertussen kon laten stemmen : de ‘wederopbouwreserve’ om de solvabiliteit van bedrijven te ondersteunen had enkel tegenstemmen van de PVDA en  het afschaffen van de accijnzen op fruitsappersen in winkels werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. De magere opbrengst van 90.000 euro jaarlijks lag immers lager dan de kosten op ze te innen.  

KMOInsider: Uw liefde voor Antwerpen is welbekend. U publiceerde heel wat over ‘t Stad.

CL: “Ondanks de diamant, modehuizen  heeft Antwerpen het charme van een provinciestad naast een wereldhaven met een grote chemieclusteer. Een  duurzame vooraanstaande rol in de kenniseconomie of opkomende industrieën moeten we nuwaarkmaken. En dat terwijl de suprematie van het Westen voorbij is en de economische macht oostwaarts verschuift. Europa kijkt te zelfgenoegzaam toe en moet een eigen plaats innemen met sterke  internationaal opererende bedrijven. Die men kan aanspreken om zaken mee te doen elders in  de wereld. Als Ahlers is onze niche de voormalige CIS en de Baltische Staten : dat betekent ook aanwezigheid in Oekraine, Centraal Azie tot in China. In Zuid-Oost Azie werken we met partners, want je opereert best

waar je kritische massa hebt. En wat betreft  het politiek Europa, pleit ik ervoor dat we niet in het Belgische compromismodel vervallen, waar compromissen niet worden afgekocht met veel geld voor iedereen.

Ik houd van open debatten. Met het studiecentrum Antwerpen overMorgen heb ik de voorbije 20 jaar het dialoog willens stimuleren om samen te werken voor een betere leefomgeving. (Fijntjes) Antwerpen mag gerust het bestuurlijk centrum worden van Vlaanderen. Misschien is dan een stadstol in Brussel niet meer nodig 😉. Leysen heeft een speciale band met Sint Petersburg, als stad en haven verbroederd met Antwerpen. De venster van Rusland op Europa. . Ahlers is er al sinds de val van het ijzeren gordijn actief en opende daar zopas een nieuw regionaal  hoofdkwartier.

Kunst in de natuur

Kunst intrigeert de topman ook. Zo was hij in 2008 één van de begeesteraars en sponsors van Green’Art, golf en kunst samenbrengen op het golfterrein van Rougemont (Namen), in de buurt van zijn buitenverblijf.  “Ik woon niet ver van het Middelheimpark met zijn sculpturen, beelden in open lucht. Vooral hedendaagse kunst trekt me aan, zowel figuratieve alsniet-figuratieve kunst in de natuur.

Vijf jaar geleden schreef ik me in op de Berchemse kunstacademie in . Twee avonden per week om het diploma schilderen te behalen. Mijn eindwerken was schilderde ik op historische familedocument of krantenpagina’s. Weet u, ik had altijd wat met tekenenggehad.  Op zakenreis had ik altijd een tekenboekje bij met impressies op te tekene op verloren momenten Nu doe ik het nog sporadisch gezien mijn politiek mandaat.”

**************

Over Christian Leysen en zijn activiteiten

Als Handelsingenieur Solvay en Licentiaat in de Rechten ( beiden VUB, 1976) arestartte Leysen zijn loopbaan bij het internationale auditkantoor Arthur Andersen & Co. In 1981 vervoegde hij de Belgische distributiegroep GB-Inno- BM

In  1984 richtte hij Xylos op dat inmiddels 250  medewerkers  tewerkstelt  in Antwerpen, Brussel en Herentals. Xylos is een ICT

dienstverlener  voor de digitale werkplek, levertIT-infrastructuur en cloudoplossingen, en ontwikkelt digitale platformen en producten via dochterbedrijf Bagaar.

In 1989 werd hij CEO van Ahlers en transformeerde het vaneen maritieme tot een logistieke dienstverlener Ahlers met een uitgebreid internationaal netwerk>.. >Ahlers  biedt innovatieve en efficiënte logistieke ondersteuning bij vervoer en opslag  van  goederen,  alsook faciliteren van handelsactiviteiten, Het bedrijf kwam terug in familiale handen door de uitkoop van Stinnes in 1994, dat in 1970 hoofdaandeelhouder geworden was.. en 650medewerkers.

Christian  Leysen  thans nog voorzitter van de AXE Groep (Ahlers, Xylos en AXE Investments) en  voorzitter van  de  Internationale Adviesraad van de Antwerp Management School. Hij is stichtend voorzitter van ADM (een cluster van 150 IT-gerelateerde bedrijven) en richtte samen met o.a. Burggraaf Etienne Davignon het eerste bedrijvennetwerk voor sociale cohesie en duurzaam ondernmenop ( thans opgegaan in “The Shift” ). Hij was bestuurder bij o.a. Agfa-Gevaert, Bpost, Film Festival Gent, KBC, VRT… en voorzitter van Antwerpse Waterwerken

Christian Leysen was gemeenteraadslid in de stad Antwerpen voor Open VLD (2000-2003) en is voor  Open VLD  kamerlid sinds mei 2019. Hij is lid van de Commissie Financiën en Begroting.

http://www.ahlers.com.

http://www.xylos.com

http://www.christianleysen.be


 [CL1]Suggestie tussentitel