← Terug naar alle artikels

Onderhandelingen met Engie hebben nood aan discretie

(tussenkomst tijdens de plenaire vergadering 02.06.2022 omtrent de onderhandelingen met Engie)

Premier, discretie is altijd een deugdelijke eigenschap voor eenieder die een onderhandeling wil voeren. Dat is mijn ervaring na decennia ondernemerschap.

Discretie is dus ook in dit delicaat dossier essentieel, als we tot resultaten willen komen.

Alle goed bedoelde adviezen vanuit welke hoeken ook publiek maken aan de tegenpartij helpt de zaak niet.  Wat we wel of niet mogen doen, verklaren of eisen in de gesprekken met Engie.

De finaliteit van de huidige gesprekken is drieledig:

  • Bevoorradingszekerheid
  • Klimaattransitie naar koolstofarme energiebronnen
  • Betaalbare energie.

Hoe meer onderhandelingen op de bühne worden gevoerd, hoe kleiner de kans dat we tot goede resultaten zullen komen. Wat wel essentieel is voor de burgers en onze bedrijven.

Het energiedossier vereist lange termijn denken én handelen. Dat hebben we in het verleden wellicht te weinig gedaan. De nieuwe geo-politieke situatie is een wake-up call die ons  daarvan bewust heeft gemaakt.

De regering heeft al duidelijke bijsturingen beslist: verlenging van de twee kerncentrales en investeren in SMR’s. Onze noorder- en zuiderburen sturen ook hun beleid bij in dezelfde trend

Premier u onderhandelt samen met de Minister van Energie met Engie als producent/operator.

Als ondernemer weet ik dat moeilijke onderhandelingen enkel kunnen landen als  beide partijen degelijk maar  discreet onderhandelen. Publieke discussies al dan niet via grootsprakerige verklaringen in het parlement, noch gelekte brieven dienen de zaak niet.

We rekenen op U premier om de uitvoering van het beslissingen tot een goed einde brengen.

In heb daar het volle vertrouwen in.