← Terug naar alle artikels

Een evenwichtige energiemix steunt niet alleen op ‘hernieuwbare’ energie

(Interview dS – 17 december 21)

‘We moeten nederig zijn’, erkent Christian Leysen, Kamerlid en voorzitter van de commissie Energie, na weer een hoog oplopende discussie in de Kamer over de kernuitstap. ‘De jongste twee ­decennia is er te weinig aandacht geweest voor de energiebevoor­rading. We kunnen daar nu over ­beginnen te zwartepieten, maar ­men zou beter eens in de spiegel kijken. De politiek draagt een verantwoordelijkheid voor de huidige toestand.’

Dan moet ze die verantwoordelijkheid nu nemen.

‘We moeten een visie ontwikkelen over de vraag waar we de komende tien à twintig jaar energie gaan halen die voldoende zeker en ­betaalbaar is, en die het klimaat spaart. Dat is belangrijker dan de discussie of we de winter van ­2025-2026 overleven. Dan kom je niet noodzakelijk alleen bij hernieuwbare energie uit. Ook kernenergie zal altijd deel uitmaken van de energiemix. Het ziet ­ernaar uit dat Europa dat zal ­erkennen.’

‘Ook Nederland en Frankrijk gaan nu in die richting. Duitsland niet, maar volgens mij heeft (toenmalig) kanselier Merkel die beslissing indertijd alleen maar genomen omdat ze de groenen de wind uit de zeilen wilde halen. Nieuwe kern­centrales zijn de toekomst.’ 

Deze regering wil de kern­centrales sluiten, tenzij er een ­onverwacht probleem opduikt.

‘Maar in de praktijk heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) alleen optie A uitgewerkt en optie B terzijde ­gelaten. Dat maakt het vandaag bijzonder, bijzonder moeilijk om zekerheid te scheppen over de energiebevoorrading. We hebben een gedifferentieerde mix nodig. Goed, dat is voor de regering. We zitten in die regering met een partner die er bewust voor gekozen heeft om de centrales, die langer hadden kunnen openblijven, op te geven.’

De focus bij de minister ligt op hernieuwbare energie?

‘Die focus is niet gebalanceerd. Windparken op zee bouwen, een kabel naar Denemarken trekken, waterstof uit Namibië halen … Zijn de kosten hiervoor verantwoord en betaalbaar? We hebben een evenwichtige energiemix ­nodig. Daarom moeten we de wet op de kernuitstap aanpassen. Het zou intellectueel onverantwoord zijn om een technologie die ons naar klimaatneutraliteit kan helpen, uit te sluiten. We staan voor een enorme uitdaging, en die kan niet weggeredeneerd worden door het CRM-steunmechanisme, waarbij we de facto verouderde en vervuilende installaties gaan subsidiëren. Ik wil het financiële plaatje zien van alle steun die we uitreiken: aan windenergie, aan zonne-energie en aan gas.’

Aan nieuwe kerncentrales zullen ook kosten verbonden zijn.

‘Maar er is wel een betere risicospreiding. De bredere, niet-ideologische discussie over de energiemix ontbreekt in de studies van netbeheerder Elia. Dat is ­natuurlijk ook een beursgenoteerd bedrijf, waarvan het businessmodel het transporteren en verdelen van elektriciteit is.’

Wim Winckelmans