← Terug naar alle artikels

Modernisering arbeidsmarkt essentieel voor een duurzame relance !

(Tussenkomst tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 8 oktober 2020)

Als parlementslid ben ik bijzonder blij dat er een volwaardige regering is, die goed communiceert en opkomt  met een moedig en uitdagend regeerakkoord.

Covid 19 is een ‘unknown unknown’, die we niet zagen aankomen , en waarvan we het einde nog niet in zicht hebben.

Een volwaardige regering was dringend nodig na een periode waarin een stuurloos parlement tal van maatregelen heeft goedgekeurd, waar moeilijk een inhoudelijke lijn in te ontwaren was, maar wel een budgettaire constante: het kostte elke keer veel geld.

Als ondernemer ben ik blij dat dit regeerakkoord ondernemerschap hoog in het vaandel draagt. Dat verklaarde trouwens ook collega Hedebouw (en wie ben ik dan om hem daarin tegen te spreken)

Investeringsaftrek en wederopbouwreserve zullen belangrijke hefbomen worden voor een relance van onze economie.

Die relance zal nodig zijn.

Crisissen zijn uitdagingen. Maar de gevolgen van crisissen zijn  voorspelbaar: een versnelde transformatie van ons economisch en maatschappelijk weefsel.

Daarom is een snelle modernisering van de arbeidsmarkt zo belangrijk …  en dit zal trouwens de sokkel zijn waarop de ambitie van deze regering- ook op sociaal vlak – zal kunnen voortbouwen.

Als vader en grootvader hoop ik daarom, dat deze hervormingsregering even snel uit de startblokken kan schieten op economisch vlak, als dat ze dat al deed  vorige week wat betreft  het crisismanagement van de pandemie.

Welvaart scheppen ook voor de volgende generaties, vraagt een visie op lange termijn en moed tot structurele hervormingen.

….

Een gezondheids- èn een economische crisis : beiden sporen samen. Dat vereist doorzettingsvermogen en ondernemingsgeest, ook binnen de overheid. Je bouwt geen welvaartstaat op een economisch kerkhof.

De uitdagingen zijn groot, maar de nieuwe aanpak en de  stijlbruik is duidelijk. Dit wordt een regering waarbij we door teamwork en wederzijds respect de ideologische verschillen kunnen overstijgen.

Net daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we dit land uit de crisis kunnen halen.