← Terug naar alle artikels

Voorzorg, gezond verstand en koelbloedigheid bij maatregelen tegen coronavirus !

Open Vld-Kamerlid Christian Leysen pleitte tijdens de plenaire vergadering voor een aanpak met voorzorg, gezond verstand en koelbloedigheid impact van de gevolgen van de coronavirus.Hij wees tevens op het gevaar van een verder ontsporen van de begroting. “Net zoals deze regering de koe bij de horens heeft gevat om de Coronacrisis te lijf te gaan, moeten we werk maken om een ontsporing van onze begroting te voorkomen”, aldus Leysen.

Mevrouw de Eerste Minister,

Mevrouw de Minister van Volksgezondheid,

Beste collega’s,

Blij jullie hier allemaal te zien. Dat wil zeggen dat jullie geen symptomen hebben, dat niemand in zijn kot is gebleven.

Blij want als onze werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zonder symptomen te hebben in hun kot zouden blijven, dan kost deze crisis ons nog meer geld. En te veel geld, dat hebben we nietin dit land.

Collega’s, een gezond land, een gezonde economie en een gezonde begroting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.Zoals u weet is het vijf na twaalf voor onze begroting. En de impact van corona komt daar nog eens bovenop.

Zo is de economie nu al aan het vertragen door handels- en transportstromen die grondig verstoord worden. Niet alleencongressen en wielerwedstrijden worden afgeblazen, zakenreizen worden geannuleerd en investeringen uitgesteld … en zo dreigt onze begroting nog verder te ontsporen.

Pierre Wunsch, Gouverneur van de Nationale Bank vertelde ons dinsdag in de Kamercommissie Financiën nog eens dat we snel onze begroting op orde moeten zetten om marge te hebben eneconomische schokken te kunnen opvangen. Terug toewerkennaar een begrotingsevenwicht of toch zeker een tekort van maar 1% op de begroting geeft ons beleidsruimte om klaar te staan als het misloopt. 

Na de Nationale Bank, het IMF en de OESO trok vorige week de Europese Commissie aan de alarmbel wat onze begroting betreften het uitblijven van structurele hervormingen. Wachten kan niet meer. Indien we niet snel ingrijpen zullen we door de EU op de strafbank gezet worden. Met alle kwalijke gevolgen van dien voor burgers, bedrijfsleven en overheid.

Het coronavirus heeft een schok teweeggebracht met een domino-effect op de gezondheid van onze economie. Want niet alleen de bevoorradingsketen stokt, de globale vraag doet dat ook, ook al beginnen de Chinese bedrijven hun productie weer op te starten.De wereldwijde groeivooruitzichten voor dit jaar wordensubstantieel neerwaarts bijgesteld.


Net zoals deze regering de koe bij de horens heeft gevat om de coronacrisis te lijf te gaan, moeten we er werk van maken om een (verdere) ontsporing van onze begroting te voorkomen. Dat zal moeten gebeuren in uitzonderlijke politieke omstandigheden. Bij het uitblijven van een snelle regeringsvorming kan het begrip ‘lopende zaken’ geen excuus zijn om bij de pakken te blijven zitten. Noch voor de regering zelf, noch voor het parlement.