← Terug naar alle artikels

‘Lead by example’: laat ons, politici, het goede voorbeeld geven! (Nl/Fr)

(version française en dessous)

Alsof de grootste gezondheidscrisis van de eenentwintigste eeuw nog niet genoeg was, zullen we weldra geconfronteerd worden met een economie in recessie en een compleet ontspoorde begroting. Zekerheden verkruimelen, maar de Wetstraat – mediagenieke virologen terzijde – blijft doorwerken volgens de aloude recepten. Al zullen die niet helpen om het land naar rustiger vaarwater te loodsen.

Eén jaar geleden legde de kiezer de kaarten aartsmoeilijk na de parlementsverkiezingen. Wat volgde was maandenlang rondjes draaien, exclusieven uitspreken en zwartepieten in de media – en dat al voor de derde keer in vijftien jaar. Met corona als ongewenste deus ex machina ontstond er in maart een federale regering met een beperkte opdracht en levensduur.

Een recente peiling van VRT NWS en De Standaard toonde aan dat de regeringsaanpak niet leidt tot een ‘rally around the flag’-sentiment zoals in Nederland. Integendeel: de centrumpartijen verschrompelen nog verder. Communisten en extreemrechts spinnen er electoraal garen bij. Verpletterend doemdenken en cynisme over het trackrecord van de politiek overheersen.

Dit onbehagen moet de politiek meer dan ooit aanzetten tot daadkracht. Liever vandaag dan morgen, hebben we een solide federale regering nodig om een gericht relanceplan op te stellen. Alle koopkrachtondersteunende maatregelen zijn goed bedoeld, maar bevatten inactiviteitsvallen. Bovendien zullen we alle centen die we vandaag uitgeven, ooit ook moeten terugbetalen.

Race to the bottom

Het parlement heeft zich de laatste weken dan ook van zijn onverantwoordelijkste kant getoond. Er werd met geld in het rond gestrooid om electorale doelgroepen te paaien – de geantidateerde pensioencadeau’s aan Limburgse mijnwerkers als triest hoogtepunt (of dieptepunt in dit geval). Begrotingstekorten lijken in deze coronatijden virtuele tabellen voor saaie boekhouders: niemand ligt er nog wakker van, want de nulrente of een vermogensbelasting zullen het probleem wel oplossen.

Ik denk met enige weemoed terug aan de jaarwisseling, toen ik een zoveelste pleidooi hield voor een begrotingsevenwicht. De realiteit toont echter aan dat we in twintig jaar zo goed als niets geleerd hebben, want vandaag stevenen we af op een deficit van maar liefst 46 miljard euro. En vergis u niet; ook de kosten van vergrijzing en klimaatverandering zullen we nog voorgeschoteld krijgen.

“Wie is er verbaasd dat, na een jaar zonder regering en na de coronacrisis, een groot deel van de bevolking er de brui aan geeft en voor extremen kiest?”

Christian Leysen

Het gaat evenwel niet alleen om het ‘wat’, maar ook om het ‘hoe’. Zelfreflectie over het politieke handelen is aan de orde. Als ondernemer annex nieuwkomer in het parlement, viel ik dan ook van de ene verbazing in de andere bij het zien van de heersende zeden en gewoonten. De lawine aan parlementaire vragen en wetsvoorstellen als schreeuw om persaandacht. De vele tweets en Facebookposts als herverpakte lucht, die het gebrek aan échte debatten moeten compenseren. De cultuur van procedurele traagheid, waarbij elk uitstel als overwinning wordt verkocht. Veel politici stappen de Wetstraat gedreven en integer in, maar worden fijngemalen door een groepsdruk die tot een race to the bottom leidt. Snel scoren ten koste van een ander en oppervlakkigheid primeren op dossierkennis, het algemeen belang en de lange termijn. Als de dreun van het coronavirus niet tot inkeer kan leiden, wat dan wel?

Toegegeven, de lockdown leidde in de Kamer tot iets revolutionairs: parlementsleden die hun kot niet uit konden of durfden en vergaderden via Zoom, bijvoorbeeld. Maar voor het overige moet de échte vernieuwing nog beginnen. Een ‘werkgroep politieke vernieuwing’ werkte in 2016 fraaie resoluties uit in de nasleep van de Publifin-affaires. ‘De transparantie en geloofwaardigheid in de politiek terugbrengen’ luidde de boodschap toen, maar net zoals met de ‘Nieuwe Politieke Cultuur’ na Agusta en Dutroux, bleef het bij enkele kleine praktische hervormingen en vooral veel retoriek. Wie is er verbaasd dat, na een jaar zonder regering en na de coronacrisis, een groot deel van de bevolking er de brui aan geeft en voor extremen kiest?

Handen uit de mouwen

Om de kwadratuur van deze cirkel te doorbreken, is dan ook een nieuwe politieke zindelijkheid nodig. Laten we het politieke debat opwaarderen door de heldere politieke keuzes ter discussie te stellen. Stop met micromanagement, zoals de ontelbare schriftelijke vragen over brievenbussen en opgestapte passagiers per Ardens spoorwegstation. Stop met de profileringsdrang van het ene bestuursniveau ten koste van het andere. Stop met het verschuilen achter experten.

“Stop met de ontelbare schriftelijke vragen over brievenbussen en opgestapte passagiers per Ardens spoorwegstation. Stop met de profileringsdrang van het ene bestuursniveau ten koste van het andere. Stop met het verschuilen achter experten.”

Christian Leysen

Het is de burger die in de afgelopen maanden de coronacurve plat heeft gekregen. En het is diezelfde burger die ook het moeizame economische herstel gestalte zal moeten geven en ongetwijfeld zal moeten inleveren. Maar hoe kan men vertrouwen en inspanningen van hem of haar verwachten, als de politiek een beeld achterlaat van wantrouwen en besluiteloosheid? Hoogtijd om zelf de handen uit de mouwen te steken en ons parlementair bestel efficiënter en te goedkoper maken.

Laat het parlement het voorbeeld geven. Want als de politiek leiderschap weer geloofwaardig wil maken, dan moet zij bereid zijn om zichzelf te hervormen en, waar nodig, zelf in te leveren. Daarom volgende conclusie: laat ons, politici, het goede voorbeeld geven alvorens (onvermijdelijke) financiële inspanningen te vragen aan de bevolking!

Christian Leysen
Ondernemer en Volksvertegenwoordiger

————————————————————————————-

A nous ‘politiques’, de montrer l’exemple!

Comme si la crise sanitaire majeure du 21ème siècle ne se suffisait pas à elle-même, nous serons confrontés à une économie en chute libre et à un budget complètement hors des clous. Les certitudes se sont effondrées, néanmoins la rue de la Loi continue de fonctionner selon les recettes traditionnelles. Ça n’aidera pourtant pas le pays à voguer vers des eaux plus calmes.

Lors des élections législatives de l’année dernière, l’électeur a mis des cartes bien complexes sur table. Depuis lors – et ce pour la troisième fois en quinze ans – on n’a pas cessé de tourner en rond, à sortir des exclusivités et se renvoyer la balle dans les médias. Avec le coronavirus comme deus ex machina involontaire, un gouvernement d’urgence a été formé au mois de mars avec un mandat et une durée limitée.

Le sondage récent réalisé par VRT NWS et De Standaard montre que l’approche du gouvernement n’a pas favorisé un effet de ralliement au drapeau tel qu’aux Pays-Bas. Bien au contraire: les partis politiques du centre se rétrécissent davantage. Les communistes et l’extrême droite en tirent pleinement profit électoral. Les discours catastrophistes et le cynisme vis-à-vis du parcours politique règnent.  

Plus que jamais ce mécontentement devrait inciter la politique à agir efficacement. Aujourd’hui plutôt que demain nous avons besoin d’un gouvernement fédéral solide pour établir un plan de relance ciblé. Aussi bien intentionnées soient-elles, les mesures pour soutenir le pouvoir d’achat contiennent des trappes à inactivité. Quoi qu’il en soit, nous devrons nous-mêmes rembourser tout l’argent que nous dépensons aujourd’hui.  

Course au rabais

Durant ces dernières semaines le parlement s’est montré de plus en plus irresponsable. L’argent a été éparpillé pour amadouer certains groupes cibles électoraux – avec comme exemple ahurissant la revalorisation avec effet rétroactif des pensions des mineurs de fond limbourgeois ( les mines ont été fermées il y a 30 ans ! ) . En ces temps de coronavirus le déficit budgétaire semble être réduit à des tables virtuelles sur lesquelles se penchent des comptables hors du réel ; personne ne s’en soucie, car zéro intérêt et comme mirage salvateur l’impôt sur la fortune permettront pour résoudre le problème.


Je repense avec une certaine mélancolie à la fin de l’année passée quand je tenais mon énième plaidoyer pour un budget en équilibre. Cependant la réalité montre que nous avons à peine appris quelque chose durant les vingt dernières années car nous nous dirigeons vers un déficit de pas moins de 46 milliards d’euros. Et ne vous faites pas d’illusion: nous devrons également faire face aux coûts du vieillissement et du changement climatique. 

“Pas étonnant qu’après un an sans gouvernement de plein pouvoir et après la crise du Covid-19 une grande partie de la population abandonne et opte pour les partis extrémistes.”

Christian Leysen

Cependant, il ne s’agit pas seulement du “quoi” mais aussi du “comment”. L’autoréflexion sur l’action politique est en cause. Comme entrepreneur et nouveau venu en tant que député dans le parlement j’ai été surpris à plusieurs occasions par les us et coutumes en vigueur. L’avalanche de questions parlementaires et de propositions de loi pour attirer l’attention des médias. Les nombreux tweets et posts sur Facebook qui ne reposent que sur du vent et tentent à camoufler le manque d’un vrai débat de fond. La culture de la lenteur procédurale où chaque procrastination est vendue comme une victoire. De nombreux politiciens entrent dans la rue de la Loi avec enthousiasme et intégrité, mais sont écrasés par la pression des pairs qui mène à la course au rabais. ‘Scorer’ rapidement au dépens d’un autre et une connaissance superficielle des dossiers prennent le dessus sur l’étude approfondie des problèmes, l’intérêt général ou de vision à long terme. Si le coup dur de la crise du Covid-19 n’arrive pas à susciter une prise de conscience, que d’autre à faire? 

Certes, le confinement a entraîné une vraie transformation des ‘us et coutumes’ au parlement : suite à la demande de limiter les déplacements à l’essentiel et de privilégier le télétravail, les députés participent aux séances de la Chambre par vidéoconférence et votent en séance plénaire electroniquement. Mis à part cela, le vrai renouveau reste encore et toujours à instaurer. En 2016, dans le sillage de l’affaire Publifin un groupe de travail sur le renouveau politique a élaboré de belles résolutions “afin de conférer plus de transparence et de crédibilité à la politique”, tel était le message à l’époque. Hélas, tout comme la “Nouvelle Culture Politique” proclamée haut et fort après les affaires Agusta et Dutroux, les réformes structurelles sont demeurées modestes en contradiction totale avec la grande rhétorique. Dès lors, ça n’étonnera personne qu’après un an sans gouvernement de plein pouvoir et après la crise du Covid-19 une grande partie de la population jette l’éponge et opte pour les partis extrémistes.  

Se retrousser les manches

Briser la quadrature de ce cercle nécessitera une nouvelle hygiène politique. Valorisons le débat politique et parlons en toute transparence des vrais choix politiques. Il est temps de mettre fin à la microgestion que l’on retrouve dans les innombrables questions sur les boîtes aux lettres et la fréquentation des gares en Ardennes. Qu’on en finisse avec l’auto-glorification d’un niveau de pouvoir au détriment de l’autre. Qu’on arrête de se cacher derrière les experts.  

Abandonnons les procédures archaïques au parlement et partageons les informations en toute transparence. Réalisons d’abord des études d’impact approfondies avant d’évaluer les lois. Supprimons enfin le sénat et les conseils provinciaux, ce sont des institutions superflues qui coûtent cher. Il est grand temps de réduire le nombre de députés et de ministres fédéraux tout en s’assurant qu’ils soient mieux entourés et se rendent compte de leurs responsabilités. Le plaidoyer de l’extrême gauche qui veut ramener le traitement des élus à l’équivalent d’un salaire d’ouvrier est ridicule. Mieux vaut réfléchir sur un système de rémunération variable sur base d’objectifs et de critères de performance bien déterminés. 

Il faudra le courage pour aller au-delà des clivages politiques et des frontières linguistiques et investir dans le débat et les relations humaines – également loin des caméras. C’est une bonne chose que de souligner les différences, mais sans coopération rien ne bougera. Introduisons une politique du personnel moderne dans nos administrations. Moins de huissiers, plus d’expertise en matière des nouvelles technologies. Ne laissons plus l’ancienneté l’emporter sur les compétences et la motivation. Investissons dans des change managers plutôt que de commander de nouvelles études à des consultants. 

Ce sont les citoyens qui ont réussi à aplatir la courbe du coronavirus. Ces mêmes citoyens devront donner forme à la difficile reprise économique, sans doute pas sans faire des sacrifices. Mais comment obtenir la confiance pour faire des efforts quand la politique donne une image de méfiance et d’indécision? Mettons la main à la pâte pour rendre notre système parlementaire plus efficace et moins cher. 

Le parlement se doit de montrer l’exemple. Pour que le leadership redevienne crédible, il doit être disposé à se réformer et si nécessaire, faire un sacrifice au niveau des rémunérations.

Le message de nous, les ‘dirigeants’ politiques est clair et net: à nous de montrer l’exemple en réformant et modernisant les institutions avant de demander aux citoyens les efforts à venir.  

Christian Leysen  
Entrepreneur et député fédéral Open VLD