← Terug naar alle artikels

Kernenergie : nieuwe technologiën moet een plaats krijgen in energietransitie

Net nu de sluiting van alle kernreactoren op het bord van de regering ligt, gaat Antwerps parlementslid Christian Leysen (Open Vld) zijn wetsvoorstel indienen om nieuwe kerncentrales mogelijk te maken. “De wetgever mag niet in de weg staan als nieuwe technologieën veelbelovend blijken.”

Dirk Hendrikx – Gazet van Antwerpen 1 december 2021

Antwerps ondernemer Christian Leysen is sinds kort ook voorzitter van de Kamercommissie voor Energie en Leefmilieu. Hij pleit voor debatten met open vizier over kernenergie. “Maar ook enige bescheidenheid is gepast. Dat we nu nog in deze onzekerheid zitten, is te danken aan het weifelend beleid van de partijen in de vorige regeringen. Waaronder net zo goed de N-VA en de MR van Georges-Louis Bouchez. Bovendien staat de overheid bij onderhandelingen met privébedrijven altijd in een zwakkere positie, omdat ze haar kaarten publiek op tafel moet leggen.”

Leysen waarschuwt ervoor dat de overgang naar klimaatvriendelijke energie complexer en duurder zal uitvallen dan we zouden willen. “We subsidiëren de producenten met belastinggeld en ook de kostprijs voor de eindgebruiker kan oplopen. De totale kostprijs zal twee tot drie miljard euro bedragen, misschien nog meer. Bestaande kernreactoren, CO2-arme energiebronnen, nog een tijd langer draaiend houden zal wellicht ook geld kosten, maar daarover mis ik een onderbouwd dossier. Dit is de fundamentele discussie: een evenwicht zoeken tussen bevoorradingszekerheid, prijsbeheersing en klimaatvriendelijkheid.”

Minikerncentrales

Leysen vindt dat het debat over de sluiting van de kerncentrales ook in het parlement grondig moet gevoerd worden en hij zal daar als voorzitter van de bevoegde commissie over waken. En nog deze week wil hij zijn wetsvoorstel indienen dat in de toekomst minikerncentrales (SMR) mogelijk maakt. Die zijn goedkoper, veiliger en produceren minder afval, maar de technologie staat nog in de kinderschoenen.

“Toch lijdt het geen twijfel dat kernenergie een tweede jeugd zal kennen. En hoe dan ook zal een deel van onze stroom uit kernenergie komen: alleszins via de elektriciteit die we via de Europese grid uit Frankrijk en wellicht ook uit Nederland invoeren. We moeten met een open geest blijven discussiëren over het energiebeleid en het kan niet dat vroegere wetgeving, zoals die over een ‘eeuwige’ kernuitstap van 2003, dan in de weg staat.”