← Terug naar alle artikels

Gedeeld dienstencentrum stap naar meer efficiëntie

Hervormen is een proces, geen gebeurtenis. Op 23 maart bespraken we in de Kamercommissie  Comptabiliteit de stand van zaken van het dossier “Incentris”. Dat wordt een gedeeld dienstencentrum dat de HR en IT van onder andere de Hoge Raad voor Justitie en het Comité P zal ondersteunen. Doel van de hervorming is een betere dienstverlening tegen een betere kostprijs.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft twaalf “dotatiegerechtigde instellingen” onder haar vleugels. Ze worden gefinancierd en geocontroleerd door de Kamer. Deze organisaties hebben diverse doelstellingen. Een aantal controleren het politie- en veiligheidsbeleid: het Comité P controleert bijvoorbeeld het Politie-apparaat, terwijl het Comité I hetzelfde doet voor de inlichtingendiensten. Een andere groep is bezig met mensenrechten. Er is het nieuwe Federale Mensenrechteninstituut, het college van Ombudsmannen en de privacywaakhond: de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) regelt de benoemingen in de magistratuur. Het gaat om een diverse verzameling instellingen die elk een specifieke ontstaansgeschiedenis hebben en een even specifieke werking. Sommige zijn piepklein, terwijl anderen tientallen personeelsleden hebben. Samen kosten ze op jaarbasis meer dan 100 miljoen euro.

Niemand twijfelt aan de noodzaak van deze instellingen. Een doorlichting in 2018 toonde wel aan dat de werking ervan efficiënter en goedkoper kon. Daarom besliste de Kamer daarom vorig jaar werk te maken van het bundelen van de ondersteunende diensten zoals human resources, IT en wagenparkbeheer in een overkoepelende organisatie. Dit nieuwe gedeelde dienstencentrum kreeg de naam “Incentris” en moet begin 2023 van start gaan. 

Gisteren was het in de Kamercommissie Comptabiliteit tijd voor een tussenstand.

Een aantal werkgroepen met medewerkers uit de instellingen én de diensten van de Kamer hebben de afgelopen maanden aan een blauwdruk van de nieuwe organisatie. Het is rijden en omzien. Het gaat soms om andere organisatieculturen en ook wisselende behoeften. Soms is het makkelijker om redenen te vinden waarom iets niet lukt dan om samen een oplossing te zoeken. Als men vooruit wil moet elke organisatie niet alleen assertief zijn, maar zich soms ook kwetsbaar opstellen en verder kijken dan de eigen neus lang is.  

Als ondernemer weet ik wat het is om organisaties te hervormen. Ze beter te maken. Als voorzitter van de Antwerpse drinkwaterintercommunale AWW (thans Water-Link) heb ik ook ervaring met veranderingsmanagement in overheidscontext. Zo’n veranderingsproces op de rails zetten en de medewerkers ervoor motiveren doe je niet met regeltjes om de regeltjes. Je doet dat vooral met een helder doel voor ogen, een positieve mindset en een combinatie van drive en geduld. Dat is het moeilijke traject dat men nu loopt. Onze overheid is het in deze tijden aan zichzelf en de belastingbetaler verplicht om dienstverlening te verbeteren en dat vooral op een zuinige manier te doen. Dit is de te volgen weg voor deze instellingen. Ik zal in de commissie mee deze inspanning ondersteunen en bijsturen als nodig.