← Terug naar alle artikels

Hogere energieprijzen : doelmatig en budgettair verantwoord ingrijpen

(Interventie tijdens de plenaire vergadering 13.1.2022 omtrent de energiefactuur)

De hoge energieprijzen doen ons allemaal pijn. De gezinnen lijden onder de hoge voorschotfacturen. Het bedrijfsleven verliest concurrentiekracht. We zien allemaal hoe de inflatie mede hierdoor een hoge vlucht neemt.

Deze regering heeft niet stilgezeten. In oktober werden al enkele goede en noodzakelijke maatregelen getroffen voor de meest kwetsbare groep. Eén miljoen gezinnen worden van de grootste schokken gevrijwaard door het sociaal tarief. Er werd ook een energienorm ingevoerd waar ook de andere gezinnen en bedrijven toch wat uitgaven mee besparen.

Toch blijft de vraag naar extra maatregelen luid klinken. Gisteren zagen we dat vooral het voorstel van een btw-verlaging weer volop de ronde doet. Maar is dat wel de juiste maatregel? Bereiken we daar niet het tegenovergestelde mee? En dat met een enorme budgettaire kost?

Als Open Vld staan wij open voor mogelijke nieuwe maatregelen om deze bittere pil tijdelijk te verzachten. Doelmatig en sociaal verantwoord. Maar ook financieel haalbaar. Wat is impact van hogere energieprijzen op de begroting  ?  Dan pas kunnen we kijken wat we kunnen doen welke ingreep voor welke groep tijdelijk kan gedaan worden. Een goed en volledig zicht op de kostprijs van extra ingrepen is nodig . Want dat is een factuur, die vroeg op laat op het bord van de belastingsbetaler terecht komt.

De energiemarkt is een markt, met hoogtes en laagtes. Er zullen altijd schommelingen zijn. In uitzonderlijke tijden zijn tijdelijke, specifieke niet-generieke maatregelen aangewezen. Maar een btw-verlaging is wellicht niet de beste maatregel om dit te doen.

Het debat moet breder gaan dan dat en we moeten ook de lange termijn in het oog houden, waarbij wij ook liever een verlaging van lasten op arbeid zien dan op consumptie.

We moeten de burgers vrijwaren van te grote schokken en ze helpen ook op lange termijn de energiefactuur onder controle te houden. Dit gebeurt zowel door ze aan te sporen hun energiegebruik te temperen, als ze aan te moedigen om verder te investeren in energie-efficiëntie via isolatie en zonnepannelen. Tevens moeten we ervoor zorgen dat de producenten verder investeren in koolstofneutrale energie ondermeer via een ‘groene’ kernoverstap en – last but not least – moeten we ervoor zorgen de lasten uit de factuur te halen die er niet thuis horen. Dat laatste zal vooral op gewestelijk vlak moeten gebeuren.