← Terug naar alle artikels

‘Geen energiebeleid op basis van lichtzinnigheid of emoties’

Tijdens het vragenuurtje in de kamer waarschuwde Open Vld-kamerlid Christian Leysen voor de gevolgen van de ontspoorde energiemarkt. Al maanden gaan de prijzen voor gas en elektriciteit door het dak.

‘Als liberalen zijn wij voor een gezonde marktwerking’, zei Leysen. ‘Het spel van vraag en aanbod. Maar als de markt op abnormale wijze verstoord wordt en niet kan functioneren, kan is het gerechtvaardigd na te denken voor een regulerende rol van de overheid.’

Volgens Leysen is het rechtvaardig om ons af te vragen of de Europese energiemarkt nog naar behoren functioneert. ‘Er zijn in dat verband een aantal pistes die Europa verkent, zoals het invoeren van een prijsplafond. Er is ook een oefening bezig door de Europese regulatoren om andere marktmodellen te bekijken. Het ‘pay as clear’ systeem voor elektriciteit, (de prijs wordt bepaald door de hoogste prijs aangeboden om de marktvraag te voldoen) moeten we in huidige omstandigheden ook onder de loep genomen worden.’

Gevaren

Maar tegelijk waarschuwde Leysen voor gevaren: ‘Er zullen natuurlijk altijd schommelingen zijn. Wat we nu zien is wel van ongeziene aard en uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen en alternatieve prijsmechanismes meer bepaald voor elektriciteit grondig op huidige marktmechanismen te onderzoeken. Hierbij moeten we wel oppassen voor mogelijke neveneffecten bij een te sterk en ingrijpen op de markt op ondoordachte wijze, zeker als zij onbeperkt in tijd zijn. Zal er voldoende beleverd kunnen worden? Wat met impact op investeringsbereidheid. Dit moeten we gewoon goed meenemen in die oefening.’

Leysen wees verder ook op de noodzaak om onafhankelijk te worden van Russisch gas. Daarom zet het noodplan van Open Vld in op de transitie naar hernieuwbare energie. Maatregelen zijn dus nodig, al blijft budget altijd belangrijk, zegt Leysen: ‘Ik herhaal mijn pleidooi om bij extra maatregelen aan de begroting op langere termijn te denken, zowel van de overheid als van de burgers en bedrijven. Investeer in structurele maatregelen, zeker ook via de gewesten, en pas ze in de energietransitie.’