← Terug naar alle artikels

Geen energie steken in politieke spelletjes

(mondelinge vraag aan minister van Energie met betrekking tot lange termijnvisie van het energiebeleid – 22.09.2022)

Bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn de drie pijlers waarop een gezonde energiemix moet rusten. Alle drie staan vandaag onder zware druk.  

De gezinnen en bedrijven in ons land kreunen onder de absurd hoge energieprijzen. De federale regering heeft de afgelopen maanden heel wat steunmaatregelen genomen, met het basispakket energie als voorlopig sluitstuk waarmee we de brede middenklasse, die ook afziet, ondersteunen.  

We hebben de afgelopen twee decennia kernenergie in de ban geslagen, terwijl de afbouw van fossiele energie niet voldoende werd opgevangen door hernieuwbare energie. 

Energieonafhankelijkheid hebben we uit het oog verloren. 

Bescheidenheid bij allen die aan het beleid hebben deelgenomen is aangewezen. Laten we lessen trekken uit het verleden. 

Zoals premier De Croo al aangaf: deze crisis is een aanleiding om doordacht en goed gepland een kwantumsprong te maken naar meer energie-efficiëntie, zuinigheid en energieonafhankelijkheid. Naar meer duurzaamheid.    
 
In december werd beslist geld te voorzien voor onderzoek naar de nieuwe kleine centrales, maar ook werd er afgesproken om de bouw van SMR’s wettelijk mogelijk te maken. Innovatie en research mag niet gefnuikt worden door ideologische wegversperringen.

De regering nam in maart de terechte beslissing om kernenergie in die energiemix te behouden. De onderhandelingen rond de doorstart van de twee recentste centrales lopen. Ze vereisen ook duidelijke keuzes wat betreft afval. 

Men verwacht terecht van de politiek de waan van de dag te overstijgen. De toestand is ernstig en dat zal wellicht nog een tijd zo blijven. Dat betekent leren uit de fouten van het verleden en een goed doordacht, breed gedragen lange termijnbeleid uittekenen waarop burgers en bedrijven kunnen vertrouwen en bouwen. 

Geen tijd voor partijpolitieke profilering met verkiezingen of opiniepeilingen in het achterhoofd, collega’s.  

Laten we onze energie steken in een energiebeleid door prijseffecten op korte termijn te dempen, maar nog meer energie te steken om op lange termijn weer normale marktwerking en prijsniveau’s te herstellen. 

Ik wens u, samen met de premier, succes in de onderhandelingen met Engie. Wie op jacht naar het bos vertrekt met de fanfare voorop, komt met weinig buit terug. Ik hoop dus dat u die onderhandelingen in de luwte kan voeren en niet in een klimaat van een partijpolitiek opbod. Daar wordt niemand beter van.