← Terug naar alle artikels

Fiscale hervorming moet werkenden en ondernemers belonen

(interventie tijdens de plenaire vergadering 07.07.2022 omtrent fiscale hervorming)

Ik heb dinsdag met veel aandacht en interesse en het symposium over een brede fiscale hervorming bijgewoond.

Het werk van professor Delanote en alle betrokken experts verdient appreciatie. Het schetst de contouren van een mogelijke fiscale hervorming, maar bevat nog geen gedetailleerde of uitgewerkte voorstellen. Zijn visienota is echter noch een bijbel noch een pamflet.  Verdere uitwerking wordt terecht overgelaten aan de politiek.

Als hervormingspartij, en partij die haar verantwoordelijkheid neemt, staan wij open voor dat debat. Ook voor ons moet het fiscaal systeem grondig hervormd worden.

De visienota verdient daarom een gedegen inhoudelijk debat, en meer dan twitterquotes. De uitwerking ervan zal over verschillende legislaturen lopen en uiteindelijke voorstellen vereisen een breed draagvlaak.

Maar laat mij duidelijk zijn, voor Open VLD moet het doel van een fiscale hervorming in de eerste plaats ervoor zorgen dat de Lasten moeten naar beneden voor iedereen die werkt en voor diegenen die gewerkt hebben. Ook zij moeten netto meer overhouden dan vandaag. Ze moeten ondernemers blijven motiveren voor een gezonde economie te zorgen, die welvaart voor allen schept.

Lastenverlaging en geen lastenverhoging

Daarom moet de uitwerking van een fiscale hervorming werk maken van het beperken van  ons overheidsbeslag. Een hervorming van onze fiscaliteit kan niet losgekoppeld worden van een debat over kerntaken en een efficiëntere overheid. Onze fiscaliteit moet daarom ook minder complex, meer transparant worden en een gezonde economisch klimaat ondersteunen, maar ook een aantal evident en noodzakelijke bijsturingen omvatten zoals de neutraliteit van de samenlevingsvormen, de verbreden van de tariefschijven en het toetsen van fiscale gunstregimes.

In onze fractie heeft u een medestander voor een grondige fiscale hervorming die de lasten doet dalen voor al wie zijn of haar best doet in dit land en vooruit wil gaan, en die het overheidsbeslag doet dalen met het oog op een slanke en efficiënte staat ten dienste van de burgers.

De visienota verdient beter dan flauwe moppen, ideologische hoogstandjes en zijn ook geen grabbelton voor ‘cherry-picking’ tijdens begrotingscontroles.

Ik kijk met interesse of uw feedback als Minister van Financiën een ‘blauwdruk’ of ‘oranjedruk’ zal zijn, maar blijf pleiten voor gedegen opvolging en overleg in  en met het parlement om minstens de steun van alle beleidspartijen in dit parlement te mobiliseren om vooruit te gaan.