← Terug naar alle artikels

Fiscale hervorming: haast u langzaam

(Mondelinge vraag aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem over de fiscale hervorming – 20 juli 2022)

Vanuit de Open Vld-fractie verwelkomen we de blauwdruk voor de brede fiscale hervorming en ik doe dat ook als ondernemer. Niet alleen de kloof tussen netto en kosten voor de werkgever is veel te groot. Maar ook het samenstellen en uitleggen van loonpakketten lijkt op het oplossen van een Rubik’s Cube.

Uw blauwdruk vult de lijst aan van bestaande rapporten en adviezen. Zoals afgesproken, wordt die hervorming deze legislatuur voorbereid. Het zal er nu op aankomen om uit al dat studiewerk een werkbaar plan te puren dat ons belastingsysteem eenvoudiger, rechtlijniger en rechtvaardiger maakt. De weg naar die hervorming benodigt een breed debat. Geen cherry picking. Niet alleen in de media zoals tot nu toe, maar ook binnen de regering, en bij uitstek in het parlement.

Ik wil benadrukken dat wij als Open Vld dat debat willen aanvatten. Als hervormingspartij. Als partij die haar verantwoordelijkheid neemt. Maar laten we ook duidelijk zijn: het doel van een fiscale hervorming is voor ons in de eerste plaats minder lasten voor zij die werken en gewerkt hebben. Niet enkel voor de laagste lonen, maar ook voor de midden en hogere lonen. En ondernemers moeten gemotiveerd worden om te durven risico’s nemen, om welvaart voor iedereen te creëren.

Een aantal van de voorstellen op tafel gaan gaan in de goede richting. Bepaalde voorstellen zijn gedetailleerder dan andere,  Om te kunnen bepalen of de blauwdruk de algemene lastendruk verlaagt, is studie en rekenwerk nodig. Bovendien, en daar hebben wij reeds meerdere malen op gewezen, moet het overheidsbeslag drastisch omlaag. Een hervorming van onze fiscaliteit kan niet losgekoppeld worden van een debat over kerntaken en een efficiëntere en slanke overheid. Festina lente. Haast u langzaam.