← Terug naar alle artikels

fiscale aftrek om werken van beginnende kunstenaars te kopen

Als ondernemingen kunst willen aankopen, is dat een afschrijfbare bedrijfskost en moet dat fiscaal aftrekbaar zijn. Dat is de krachtlijn van een nieuw wetsvoorstel van Open Vld-Kamerlid Christian Leysen en MR-Kamerlid Benoît Piedboeuf. Ze willen met hun voorstel jonge en beginnende kunstenaars in ons land een impuls geven. “Een fiscaal gunstregime betekent niet alleen een boost voor jonge kunstenaars, het zal ook een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid in de sector”, aldus Leysen.

Heel wat ondernemers wensen de uitstraling van één of meerdere beroepslokalen van hun onderneming te verfraaien met een mooi en uniek kunstwerk. Kunst draagt immers bij tot het creëren van een aangenaam werkkader en is vaak ook een manier voor de onderneming om haar identiteit aan de buitenwereld te tonen. De kunsteneconomie wordt vandaag weinig gestimuleerd en zelfs bemoeilijkt door de fiscale wetgeving. Daarom stellen Leysen en Piedboeuf een fiscaal gunstregime voor waardoor ondernemingen de aankoop van kunst kunnen aftrekken van de belastingen. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo mag het kunstwerk niet ouder zijn dan 5 jaar, moet het een afschrijvingstermijn hebben van minimaal 10 jaar en mag het niet meer dan 50.000 euro kosten. De onderneming moet aan de fiscus ook een originaliteitsattest kunnen voorleggen om misbruiken te voorkomen.

Leysen: “Door deze voorwaarden op te leggen willen we vooral jonge, respectievelijk beginnende kunstenaars een stimulans geven. De kunstensector vandaag steunt nog steeds grotendeels op overheidssubsidiëring. Door gerichte fiscale maatregelen kunnen we de kunstensector minder afhankelijk maken van subsidies en kunnen we de sector economisch onafhankelijker maken wat op termijn jobs zal opleveren. De meerwaardes bij verkoop van de kunst  door de onderneming zullen belastbaar zijn en deze regeling is voor de schatkist gunstiger dan de huur van kunstwerken.”

Leysen overlegde al met verschillende experts uit de sector die positief reageren op het voorstel. Het wetsvoorstel wordt op dit moment behandeld in de Kamercommissie Financiën en Begroting. Leysen vroeg alvast het advies van de Raad van State en gaat op zoek naar een meerderheid in het parlement.