← Terug naar alle artikels

Externe audit Kamer eerste maar onvoldoende stap richting goed beheer

(Tussenkomst in de kamer op 29 februari 2024 ter gelegenheid van de wijziging van het intern reglement)

Als lid van de commissie voor Comptabiliteit moest ik tot mijn grote verbazing vaststellen dat verondersteld wordt dat die commissie de rekeningen van de Kamer controleert en verifieert maar er geen externe audit plaatsvind. Doorgaans worden er grote hoeveelheden intransparante documenten op twee dagen op voorhand van de vergadering rondgedeeld. De Kamer dacht al te lang dat de regels die gelden voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen niet op  haar organen van toepassing waren. Het wet dan ook geen verbazing dat er zaken misliepen. Er wordt nog altijd enkel met een kasboekhouding en niet met een dubbele boekhouding gewerkt. Hoge ambtenaren slaagden erin om zichzelf bedragen toe te kennen zonder goedkeuring. De wijziging van het Reglement om voortaan een externe audit door het Rekenhof te voorzien is het minimum minimorum. Het beheer van de Kamer moet verder worden hervormd. Dit is geen zaak van meerderheid tegen oppositie, het gaat om een collectieve verantwoordeliikheid van alle partijen.

Een maand geleden richtte ik daarover een schrijven met vragen en suggesties aan de voorzitster.

lk heb geen ontvangstbevestiging ontvangen (mevrouw de voorzitster). Ik bezorg u bij deze een kopie in de hoop een antwoord te krijgen. Het is belangrik dat we actie ondernemen.

De burger begript het blijven bestaan van deze ouderwetse beleidsstructuren immers niet. Het ambtelijke en het politieke bestuur van de Kamer moeten worden opgesplitst en het ambtelike bestuur zou moeten worden begeleid door een raad van bestuur die voor de helft bestaat uit niet-politici met ervaring. Wij moeten nu ageren, zo niet zal de kiezer een streng oordeel vellen en zich afkeren van ons democratisch bestel.

Het beeldverslag : https://www.youtube.com/channel/UC-Ubw9doVJTosNwGpEOdRRw