← Terug naar alle artikels

Enkel samenwerking kan het Antwerpse drugsprobleem indammen / Il faut assécher les circuits financiers liés à la drogue

De drugscriminaliteit draaide deze nazomer op volle toeren in Antwerpen. Kogels en granaten vlogen in het rond, waarna burgemeester De Wever pantserwagens en ander zwaar geschut inzette. Dat spierballengerol kreeg de naam ‘Operatie Nachtwacht’ mee en moest de bange burger doen geloven dat De Wevers war on drugs een nieuwe, beslissende fase ingaat. Maar denken dat de straffeloosheid in de straten op die manier een halt zal worden toegeroepen, is een illusie. Enkel een volgehouden en geïntegreerde aanpak kan dit misdaadfenomeen op termijn beheersbaar maken.


Zelfs de grootste politieoperatie van de laatste 20 jaar lijkt voorlopig weinig zoden aan de dijk te brengen. Niet bij de criminelen – de tweede nacht van de operatie was er immers al terug een incident in Deurne – maar ook experten zijn niet onder de indruk. ‘Het is goed dat Antwerpen een duidelijk signaal geeft aan de criminelen,’ zegt criminologe Letizia Paoli van de KU Leuven, ‘Maar ik betwijfel of het op deze manier ook allemaal efficiënt is.’

Bart De Wever zelf verklaarde eerder al dat de actie niet meer dan symptoombestrijding is. Dat is, zoals gewoonlijk bij de N-VA, de schuld van het federale niveau: ‘Wat ik vaststel, is dat men in Brussel niet bezig is met dit probleem,’ klonk het in De Zevende Dag. ‘Ik vermoed dat sommigen het zelfs leuk vinden dat dit alles in Antwerpen gebeurt, want dan is het mijn probleem.’ Een bizarre redenering, zeker als men in acht neemt dat De Wevers partij jarenlang de portefeuille Binnenlandse Zaken heeft beheerd tijdens het Zweedse kabinet.

Een blik op de aanpak van de drugsmafia van de laatste jaren leert nochtans dat zwartepieten niet loont. Samenwerken tussen verschillende actoren en niveaus is cruciaal om vooruitgang te boeken. Het ambitieuze Stroomplan uit 2018 moest een intense samenwerking tussen federale politie, gerecht, douane en sociale inspectie gestalte geven. Zo moest de rol van Antwerpen als drugshaven van Europa afblokt worden en de lokale drugsscene ontrafeld worden.

Helaas is het Stroomplan op een aantal vlakken bij intenties gebleven. Onder het motto “Onze haven drugsvrij” richtten havenwerkgevers en Port of Antwerp een meldpunt op om verdachte situaties te melden. Een samenwerkingsverband tussen de drugssecties van van de Antwerpse en de gerechtelijke politie, het Kali-team, liep vast door botsende ego’s en cultuurverschillen. Ook het weglopen van de N-VA uit de toenmalige regering droeg daartoe bij. De douane kon vorig jaar dan wel 62 ton cocaïne klissen in de haven, onder meer dankzij investeringen in artificial intelligence en scanners, maar dat blijft een druppel op een hete plaat.

Linker- en Rechteroever

Die vangsten van de douane vormen namelijk maar een fractie van de drugs die via Antwerpen in Europa terechtkomen. Sommigen hebben het over een honderdvoud. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) rekent conservatief op een tienvoud, ofwel een straatwaarde van 30 miljard euro op jaarbasis. Een fabelachtig bedrag dat wijst op de potentieel ontwrichtende impact van drugs op ons economisch en sociaal weefsel. Vorige week kwam in Nederland het Strategisch Beraad Ondermijning, dat bestaat uit experten van justitie, politie en diverse overheden, met een lijvig rapport in opdracht van de Nederlandse regering. Het rapport schetst een onheilspellende toekomst voor de Nederlandse rechtsstaat bij ongewijzigd beleid, net doordat de drugscriminaliteit een dermate grote parallelle economie heeft gecreëerd. Ze pleiten voor een jaarlijks 400 miljoen euro kostend deltaplan tegen de drugscriminaliteit.

Ook in België is nieuw nationaal plan van aanpak tegen de drugscriminaliteit nodig. Vooreerst is het essentieel dat uit de groeipijnen van het Stroomplan lessen worden getrokken om diverse diensten beter te laten samenwerken. Internationaal wordt daar werk van gemaakt via Europol, Beneluxsamenwerking en contacten met onder andere Zuid-Amerikaanse havens. Maar ook binnen België moeten de beleidsniveau’s samenwerken. De regelgeving moet hieraan aangepast worden. Lukt dat niet, dan moeten pragmatische oplossingen gevonden worden.

Een goed voorbeeld daarvan is de verdeling van de Linker- en Rechteroeverhaven over twee gerechtelijke arrondissementen. Op niveau van het parket is daar een mouw aan gepast door havenprocureurs in zowel Antwerpen als Oost-Vlaanderen bevoegd te maken vooor dit dossier. Voor berechting in één gespecialiseerde rechtbank, is het echter wachten op een grondwetswijziging.

Businessmodel

Een tweede belangrijk element is de noodzaak om werk te maken van een integriteitsbeleid binnen de overheden. Door de immense geldsommen wordt de corruptiedruk namelijk groot en is infiltratie van overheidsfuncties is een stijgend risico. ‘Dankzij de medewerking van interne actoren, zoals onder meer havenarbeiders en vertegenwoordigers van politie en douane, kunnen criminele organisaties vandaag de dag alsmaar grotere ladingen cocaïne invoeren,’ zegt Professor Emeritus Cyrille Fijnaut. ‘Zendingen van meer dan een ton cocaïne vormen dan ook geen uitzondering meer.’ An accident waiting to happen, vooral bij de politie. Zo stelde de Algemene Inspectie van de Politie vorig jaar nog dat een centraal integriteitsbeleid ontbreekt. Dit was een van de werven van het Stroomplan die dringend opnieuw opgestart moeten worden, voordat een schandaal tot steekvlampolitiek leidt.

Vervolgens is er meer nodig dan pure repressie, al blijft ook die nodig. Een opgedreven preventiebeleid en harm reduction zijn nodig om de negatieve maatschappelijke gevolgen van het drugsgebruik te counteren. Politie moet zich beter in buurten kunnen nestelen om te voelen wat er leeft. Dat doe je niet van achter het stuur van de combi of de Bearcat, maar door aan community policing te doen.

Ten slotte moet er een veel grotere focus worden gelegd op het breken van het businessmodel van de drugshandel. Dat behoeft een grotere symbiose tussen politionele en bestuurlijke handhaving. Kleine zelfstandige middenstanders zwoegen om te overleven in handelskernen die het vandaag moeilijk hebben, maar moeten lijdzaam toezien hoe anderen probleemloos de huur kunnen blijven betalen zonder ooit één item te verkopen. Die witwashandelszaken maken van onze handelskernen spookdorpen van schijnwinkeliers. Er werden lokaal al bescheiden successen geboekt door gecombineerde controles van sociale inspectie, politie en andere diensten, maar het Antwerpse stadsbestuur kan op dit vlak nog stappen vooruit zetten. Denk bijvoorbeeld aan een betere screening van startende ondernemingen, zoals men dat in Turnhout al doet, of aan plukacties waarbij dubieus gefinancierde ‘patserbakken’ in beslag worden genomen.

Dit soort acties worden bovendien geapprecieerd door normale, hardwerkende en belastingbetalende burgers die door de fiscus wél nauwlettend in het oog worden gehouden. Ze breken ook de heersende perceptie dat de kleine garnalen in de drugswereld, met veel bling bling, met alles wegkomen. Daarnaast is er de complexere financiële criminaliteit waarbij significante bedragen in vastgoed in binnen- en buitenland geïnvesteerd worden via hawala-bankieren of compensatietechnieken via schermvennootschappen. Hier voeren parket en recherche met te weinig personeel en beperkte middelen een ongelijke strijd. Terwijl nét daar het drugsmilieu de grootste klappen kan toegebracht worden.

Het is duidelijk dat de war on drugs in realiteit een hardnekkige, langdurige loopgravenoorlog is waarin elke meter terreinwinst duur bevochten wordt. Er moet spoedig een nieuw nationaal drugsplan komen, in samenspraak met alle veiligheidspartners en het lokale niveau. Er is geen realistisch alternatief, behalve niets doen. We dreigen dan ook, sneller dan we denken, in Nederlandse toestanden te belanden – waarbij niet alleen kogels, maar ook liquidaties schering en inslag zijn. Het is aan de nieuw te vormen federale regering om de handschoen op te nemen en aan de burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen om zich coöperatief op te stellen.

Christian Leysen volksvertegenwoordiger
Erica Caluwaerts gemeenteraadslid Antwerpen


IL FAUT ASSECHER LES CIRCUITS FINANCIERS LIÉS À LA DROGUE 

La criminalité liée à la drogue tournait à plein régime à Anvers en cette fin d’été. Alors que les balles sifflaient et que les grenades explosaient, le bourgmestre Bart De Wever a décidé de sortir l’artillerie lourde. En grande pompe il a lancé l’opération “Nachtwacht” (ronde de nuit), une énorme opération de sécurité censée de rassurer les citoyens en leur faisant croire que la guerre contre la drogue de De Wever est entrée dans une phase décisive. Malheureusement, c’est une illusion de penser que ça mettra fin à l’impunité dans les rues d’Anvers. Seule une approche intégrée et cohérente et un assèchement de leurs circuits financiers peuvent endiguer ce phénomène criminel. 

“C’est une bonne chose que la ville d’Anvers donne un signal clair aux criminels”, dit la criminologue Letizia Paoli de la KU Leuven, “mais j’ai des doutes sur l’efficacité de la démarche”.

Bart De Wever lui-même a déjà déclaré que cette opération ne fait que traiter les symptômes. Comme d’habitude à la N-VA, ceci est la faute du niveau fédéral, selon lui. Le propos tenu est pour le moins surprenant, étant donné que la N-VA a géré le portefeuille ministériel des Affaires Intérieures pendant des années lors de la coalition dite suédoise.

Et pourtant, il suffit de tourner le regard vers l’approche des problèmes dans le milieu des stupéfiants pendant ces dernières années pour comprendre qu’il ne sert à rien de montrer du doigt un bouc émissaire. Les différents acteurs et niveaux doivent joindre leurs forces afin de pouvoir progresser. L’ambitieux plan fédéral “Stroomplan”, mis en place en 2018 sous la législation précédente devrait regrouper sous un même toit la police fédérale, le parquet, l’inspection sociale et la douane. Le but était d’améliorer l’image du port d’Anvers comme plaque tournante du commerce de drogue en Europe en luttant contre la scène locale du trafic de drogue. 

Hélas, jusqu’à présent le Stroomplan n’a pas obtenu de grands résultats et le problème du trafic de drogue est loin d’être résolu. Sous la devise “Notre port, une zone sans drogue” les employeurs au port d’Anvers et l’Autorité Portuaire d’Anvers ont créé un point de contact pour le signalement d’activités suspectes. La collaboration entre les sections de drogue de la police anversoise et la police judiciaire, nommée l’équipe Kali, a été de courte durée et a échoué pour cause de différences personnelles et culturelles. La N-VA, par sa décision de quitter le gouvernement fédéral, est d’ailleurs en partie responsable de cet échec. Même si 62 tonnes de cocaïne ont été saisies l’année passée, entre autres grâce à des investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle et dans des scanners, cela ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan du trafic.

Les montants de drogue que la douane sait confisquer, ne sont qu’une fraction de tout ce qui entre l’Europe via le port anversois. Certains pensent même que la quantité originale est 100 fois plus grande. La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) pense que la valeur marchande des stupéfiants saisis annuellement est de 30 milliards d’euros. Un montant fabuleux qui montre l’impact perturbateur du trafic de drogues sur notre économie et notre société. Aux Pays-Bas, des experts de la justice, de la police et des différents gouvernements viennent de publier un rapport volumineux au nom du gouvernement national. Ce rapport esquisse un futur inquiétant pour l’état hollandais s’il ne change pas de politique – justement parce que la criminalité liée à la drogue a créé une telle économie parallèle. On plaide pour un plan d’action qui coûtera 400 millions d’euros par an. 

En Belgique aussi, on a besoin d’un nouveau plan national de lutte contre la criminalité liée à la drogue. Tout d’abord, il est essentiel de tirer des leçons de l’échec du Stroomplan – surtout pour mieux faire travailler ensemble les différents services policiers et judiciaires. Au niveau international, on voit déjà des initiatives similaires: on travaille ensemble avec Europol et le Benelux mais aussi avec certains ports en Amérique du Sud. Dans notre pays aussi, les différents niveaux doivent rassembler leurs forces. La législation doit être adaptée aux besoins actuels. Lorsque ce n’est pas possible, il faut chercher des solutions pragmatiques. 

Il faut aussi mettre en place une politique d’intégrité dans le secteur gouvernemental. Au vu les montants énormes qui circulent dans le milieu criminel, il y a un véritable risque de corruption et infiltration. “La collaboration avec des acteurs internes, comme par exemple les dockers et les représentants de la police, permet aux organisations criminelles d’importer des cargaisons de cocaïne toujours croissantes,” dit professeur Émérite Cyrille Fijnaut. “Des cargaisons avec plus qu’une tonne de cocaïne ne sont plus l’exception.” “An accident waiting to happen” (un accident voué à se produire), surtout chez la police. L’Inspection Générale de la police (AIG) a constaté un manque de vraie politique d’intégrité centralisée, ce qui était pourtant une des préoccupations du Stroomplan. Et cela reste une question prioritaire afin d’éviter des scandales.

Cependant, on n’a pas seulement besoin de répression. Une vraie politique de prévention et accueil est également nécessaire pour contrer les effets néfastes de la toxicomanie sur notre société. La police doit mieux s’intégrer dans des quartiers spécifiques de la ville. Pour comprendre ce qu’il y vit, il faut être sur le terrain, pas au volant d’une voiture de patrouille.

Pour conclure, il faut s’attaquer au “business model” du trafic de drogue. Avec l’aide d’Europol par le biais d’échanges plus grands entre pays, identifier les flux financiers, oser agir et confisquer les avoirs suspects. Il est inacceptable que les petits indépendants dans les centres-villes aient des difficultés à survivre, alors que d’autres savent payer leur loyer sans problèmes – alors qu’il ne vendent jamais rien. Ces derniers commerces cités sont les plaques tournantes du blanchiment d’argent et font de nos villes des villes phantômes. 

Les citoyens honnêtes et travailleurs qui paient leurs taxes, apprécient ces types d’actions qui contribuent à briser la perception actuelle des petits dealers tapageurs qui restent impunis. N’oublions pasaussi que la criminalité financière est très compliquée. Des montants fabuleux son investis dans des grands projets immobiliers, en utilisant des techniques de compensation et des sociétés fictives. Une branche de la criminalité qui est bien organisée, mais contre laquelle la justice doit lutter avec trop peu de ressources. Un combat inégal, alors que c’est exactement là où on peut frapper les bandes de dealers.

Il est clair qu’en réalité, la “Guerre aux Drogues” est plutôt devenue une guerre des tranchées. Un conflit armé, tenace et à long terme, où chaque conquête territoriale est précieuse et chère. On a besoin d’un nouveau plan national contre le trafic de drogue, et ce de toute urgence. Cela demande une collaboration entre tous les partenaires de sécurité et le niveau local. Il n’y a pas d’alternative, sauf si on décide de ne rien faire. Mais ne vous trompez pas: des situations hollandaises, où des liquidations dans les rues en plein jour sont monnaie courante, sont plus proches qu’on le pense. C’est au nouveau gouvernement fédéral d’intervenir et au bourgmestre de la plus grande ville portuaire de ce pays de se présenter comme partenaires dans cette lutte qui se joue au niveau européen et mondial avant que ce fléau ne se répande dans d’autres villes avec la même ampleur. 

Christian Leysen – député fédéral, Open VLD
Erica Caluwaerts – conseillère municipale d’Anvers, Open VLD