← Terug naar alle artikels

Een zwaluw maakt de lente (nog) niet.

(Tussenkomst plenaire – 9 februari 2023 – Begrotingsmeevaller van 7 miljard )

Plenaire zitting met Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand

Eind vorig jaar bevonden we ons in bijzonder zwaar weer.

De toestand van de begroting werd door velen aangegrepen om een zoveelste keer de hel en verdoemenis te prediken. Men deed zijn uitstekende best om niet alleen u, maar iedereen in ons land een collectieve depressie aan te praten.

Deze week is de lucht ietwat opgeklaard. Er was goed nieuws te melden. Wellicht is dat de reden waarom de oppositie deze week NIET te komen orakelen dat in dit land niks nog werkt.

Voor alle duidelijkheid: de situatie is ook vandaag nog steeds ernstig. Maar het begrotingstekort is wel fors bijgesteld naar beneden en valt maar liefst 7 miljard lager uit dan voorzien. En als liberalen zijn en blijven wij vooruitgangsoptimisten. Met geloof in de toekomst en dat het beste nog moet komen. Niemand in ons land is gebaat bij een dogmatisch pessisme. We leven in een straf land en het wordt morgen beter dan vandaag!

Mevrouw de staatssecretaris, Zoals u zelf terecht aangeeft: we moeten dat tekort verder terugdringen. Essentieel daarbij is dat we de focus blijven houden en gedisciplineerd blijven werken. Het is niet het moment om victorie te kraaien.

In die optiek kondigen de komende weken en maanden zich aan als bijzonder belangrijk om het pad te blijven houden.


Ik ben het volledig eens met de verklaringen van de Staatssecretaris : de huidige budgettaire meevallers zijn weliswaar een opsteker, maar vooral een aansporing om verder te hervormen. Want één zwaluw maakt de lente niet.

We moeten voortdoen om onze overheidsfinanciën op orde te krijgen. De beste manier daarvoor is meer mensen aan de slag krijgen en meer mensen aan de slag houden.

Wie van het leven wil genieten, moet dat ook verdienen.

Door te werken & blijven werken, kan je ook genieten !

Dat betekent dus de werkzaamheidsgraad omhoog krikken, en de nodige stappen zetten om onze pensioenen tokeomstvast te maken. Stapsgewijs maar vastberaden.

Niet de sloganeske revolutie die oppositie predikt, maar een weloverwogen evolutie.
We rekenen op u en op de regering om die weg verder te bewandelen.