← Terug naar alle artikels

Een ‘digitale fortengordel’ tijdens de Oosterweel-werken moet verhinderen dat Antwerpse bedrijven hun medewerkers verliezen.

De eerste spade voor de werken aan de Antwerpse ring is al een tijd geleden in de grond gestoken. Met Corneel hebben de Oosterweelwerken zelfs een eigen mascotte. De echte impact van de werken zal de komende jaren pas duidelijk worden.  ‘Als we niet ingrijpen zullen de files nog veel langer worden dan vandaag en dreigt een echte mobiliteitscrisis in en rond Antwerpen’ aldus Alexander De Croo en Christian Leysen, lijsstrekkers voor de kamer voor de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen voor de Open VLD. ‘Wij stellen voor zoveel mogelijk werknemers een werkplaats te verschaffen buiten de rijkwijdte van de huidige files : een digitale (forten) ring rond Antwerpen via  co-working faciliteiten in bestaande bedrijven of nieuwe centra’.

De structurele files rond Antwerpen zijn een bedreiging voor onze economie en de levenskwaliteit van de Antwerpenaars. Antwerpse bedrijven krijgen het moeilijker en moeilijker om werknemers aan te trekken of opdrachten buiten de stad binnen te halen. Veel werknemers verkiezen een job dichter bij huis boven de dagelijkse file richting Antwerpen, zelfs als deze job minder uitdagend is.

Antwerpen heeft in zijn rijke geschiedenis veel bedreigingen gekend,” weet Open Vld Kamerlijsttrekker Christian Leysen, “en om hieraan te kunnen weerstaan, werden oplossingen gezocht ver buiten de stad, onder meer met de fortengordels die werden gebouwd in de 19e en 20e eeuw.” “Om een oplossing te kunnen bieden voor de uitdagingen van vandaag, hebben we dan ook nood aan een nieuwe fortengordel, eentje voor de 21e eeuw,” stelt de Antwerpse liberaal, “een digitale fortengordel als het ware.”

De fortengordels uit de 19e en 20e eeuw hadden de bedoeling om ongewenste bezoekers uit de stad te houden, de digitale fortengordel moet daarentegen de stad net bereikbaar houden. Open Vld ziet een dergelijk digitaal fort dan ook als een locatie die bruist van de bedrijvigheid, want thuiswerk is niet voor iedereen de  beste oplossing. Een plaats waar werknemers van verschillende bedrijven op eenzelfde goed bereikbare locatie kunnen werken. Dit kan gebeuren binnen de muren van bestaande bedrijven of in bestaande of nieuw in te richten bedrijvencentra. Plaatsen waar de nodige digitale munitie beschikbaar is, zoals glasvezelverbindingen, vergaderruimtes en videoconferentiezalen en uiteraard ook zo snel mogelijk 5G.

Het is uiteraard niet de bedoeling om massaal te investeren in nieuwe kantoorgebouwen, wel om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Open Vld denkt hierbij in de eerste plaats aan ‘office sharing’ tussen bedrijven met een poolingsysteem via een aangepast platform, maar ook aan een bijkomend aanbod van co-working spaces. Of zelfs kantoren van de overheid of horecazaken. “Creativiteit, flexibiliteit en digitalisering zijn de sleutelwoorden om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan,” stelt vice-premier Alexander De Croo, “ik roep bedrijfsleiders en de Voka Antwerpen-Waasland en Mechelen-Kempen  dan ook op om samen met de overheid te werken aan de uitbouw van deze digitale forengordel.”

Rondom de stad Antwerpen zijn er verschillende plaatsen die in aanmerking komen om uitgebouwd te worden tot een ‘digitaal fort’, ik denk aan Herentals, Turnhout, Heist-op-den-Berg, Sint-Niklaas of de omgeving van het station Noorderkempen,” besluit Christian Leysen, “een samenwerking tussen de overheid en private ondernemers op deze plaatsen biedt een enorm potentieel. We houden Antwerpen bereikbaar, en zorgen ervoor dat Antwerpse bedrijven ook in de toekomst de beste werknemers kunnen blijven aantrekken.”