← Terug naar alle artikels

Duidelijke regels nodig voor bitcoinautomaten

Cryptomunten nemen de laatste jaren een hoge vlucht. Beleggers en speculanten surfen op de golven van bitcoin en ethereum.  Automaten waar cash en cryptomunten kunnen uitgewisseld worden, schieten als paddestoelen uit de grond. Ook de georganiseerde misdaad speelt in op die trend. De Nationale Bank en de financiële toezichthouder FSMA waarschuwden voor misbruiken. Ook de antiwitwascel CFI maakte in haar jaarverslag 2019 melding van het gebruik van die automaten door ‘muilezels’ om geld door te sluizen of wit te wassen.  Ik ondervroeg in de Commissie Financiën vanochtend minister van Financiën Van Peteghem over de noodzaak van de invoering van heldere en duidelijke regels. De minister antwoordde dat deze automaten reeds vandaag onder de antiwitwaswetgeving vallen. Wel zijn er extra uitvoeringsbesluiten nodig om die regels daadwerkelijk af te dwingen. Daar wordt nu aan gewerkt.