← Terug naar alle artikels

De ongeziene uitgavendrift van het parlement / Les prodigalités extravagantes du parlement

(Opiniestuk De Tijd 14 juli 2020) – Tekst in het frans onderaan.

Onder het motto ‘Alle middelen zijn goed om het land van de ondergang te redden,’ strooide het parlement de afgelopen weken met geld in het rond. Een voorbeeld: de retroactieve verhoging van mijnwerkerspensioenen, die honderden miljoenen zal kosten, werd al goedgekeurd. Maar ook andere voorstellen die niets met de coronacrisis te maken hebben zitten nog in de pipeline – een BTW-verlaging op zeep en op batterijen voor hoorapparaten om er maar enkele te noemen. Wie biedt meer? En vooral: wie gaat dat betalen?

U en uw kinderen, laat dat duidelijk zijn. Wat met gulheid langs de ene kant wordt gegeven, wordt langs de andere kant terug afgepakt – en liefst onopgemerkt. In een normale politieke context, met een overzichtelijke opdeling tussen meerderheid en oppositie in het parlement, zijn dit soort uitspattingen uitgesloten. Niet zo in dit land van lopende zaken. Hier heerst vooral collectief zelfbedrog.

Op het moment dat onze economie een van de grootste klappen van de laatste decennia moet incasseren, kijken volksvertegenwoordigers van diverse strekkingen niet verder dan wat ‘leuk voor de mensen’ is. Terwijl economen in koor stellen dat koopkracht niet het probleem is, maar wel de te hoge spaarquote, dwarrelen voorstellen om de koopkracht te verhogen als helikoptergeld uit de hemel.

Dat partijen ter linkerzijde de budgettaire teugels vieren valt ideologisch nog enigszins te kaderen. Wat meer opvalt is het monsterverbond tussen extreemlinks en -rechts; beiden strijdend om de trofee van de gulste gever in coronatijden. De factuur daarvan belandt bij de armlastige regering in lopende zaken. Met een begrotingstekort van 45 miljard en een schuldgraad die oploopt tot 120 procent, kan die alleen maar de antiheld zijn in dit verhaal.

“Dat partijen ter linkerzijde de budgettaire teugels vieren valt ideologisch nog te kaderen. Wat meer opvalt is het monsterverbond tussen extreemlinks en -rechts.”

De fall-out van de coronapandemie zet de penibele toestand van dit land op scherp. Diverse verklaringen naargelang ideologie zijn voorradig: het is de schuld van het neoliberalisme, bad karma na decennialang wanbeleid op vlak van milieu, het gevolg van een te genereus migratiebeleid of het definitieve bewijs dat België uitgewoond is. Of is wat we nu meemaken gewoon een spijtige samenloop van omstandigheden? Misschien ligt het probleem niet enkel bij onze instellingen, maar ook bij de ingesteldheid van onze politici.

Lessen van de buurlanden

Mijn jaar als neofiet in dit parlement was leerrijk. Een lawine aan wetsvoorstellen (938 om precies te zijn) die met veel bombarie aangekondigd worden, maar bij gebrek aan vergadermomenten op de parlementaire rol blijven steken. Ronkende verklaringen in parlementaire resoluties (240) en een karrevracht aan parlementaire vragen (schriftelijke: 4673, mondelinge: 7520, alle cijfers, stand 1 juli 2020), gericht aan een regering in lopende zaken. Het parlement als een brullende muis. Tenminste, tot de zogenaamde voorlopige twaalfden moeten gestemd worden. Dan geven sommige parlementairen een tournée générale op kosten van de regering. En wie betaalt die uiteindelijk? Juist, ja…

Dit moet stoppen. De enige structurele oplossing is uiteraard een volwaardig functionerende regering, maar met de langdurige periodes van lopende zaken van de laatste vijftien jaar in het achterhoofd is meer nodig. Daarom diende ik een voorstel in om het reglement van het parlement aan te passen, om zo makkelijker budgettaire adviezen aan het Rekenhof te vragen.

De budgettaire impact van voorstellen moet sneller duidelijk worden voor parlementsleden. In sommige andere landen lukt dat perfect. In Frankrijk, bijvoorbeeld, zijn de consequenties van een wetsvoorstel gebetonneerd in artikel 40 van de grondwet: wat extra centen kost of minder opbrengsten oplevert, wordt niet behandeld. In Nederland oordeelt de Raad van State dan weer niet alleen puur legalistisch, zoals bij ons, maar ook inhoudelijk. In Duitsland worden de budgettaire excessen uit nieuwe wetsvoorstellen gefilterd door een proces van drie lezingen. En in de EU, tot slot, zorgt het systeem van effectbeoordelingen ervoor dat nieuwe wetgevingen voldoende worden afgewogen.

We hebben dan ook veel te leren van onze buren als we naar een wetgeving willen die juridisch, beleidsmatig en financieel doordachter is. Beter advies zal ook gepaard moeten gaan met een versterking van de werking van het Rekenhof en een goede afstemming met de Raad van State. In de afdeling Wetgeving van die laatste staat het water aan de lippen door een gestage toename van de werklast – terwijl het personeelskader er de laatste 30 jaar niet structureel verhoogde.

We hebben daarom dringend nood aan meer reële debatten over échte politieke keuzes. Op moeilijke momenten als deze, verdient de bevolking een parlement dat de ernst van de problemen onderzoekt en oplossingen formuleert – zelfs al zijn die niet altijd even populair. Een parlement waarin elke partij de eigen achterban wil plezieren met dure extraatjes zal dit land niet door de crisis loodsen. Integendeel: die bijzonder onverantwoordelijke houding zal ons alleen nog maar dieper in de problemen duwen.

We moeten structurele hervormingen uitwerken die renderen op lange termijn om onze welvaart veilig te stellen. Zo niet zullen mooipraters met hun loze beloftes mee het graf van de democratie delven en zal de bevolking een ongeziene financiële put moeten dichten. Het wordt stilaan afgezaagd, maar de huidige situatie is onhoudbaar. Op deze manier kunnen we niet verder. En vooral: op deze manier kunnen we niet veel crisissen meer aan.

Christian Leysen
Ondernemer en volksvertegenwoordiger

_______________________________________________________________________

Face aux prodigalités extravagantes du parlement

(Echo de la Bourse – le 16 juillet 2020)

Fidèle à la devise “tous les moyens sont bons pour préserver le pays”, le parlement se montre très généreux ces dernières semaines. Une augmentation rétroactive des pensions des mineurs de fond vient d’être votée. Une réduction de la TVA sur le savon et une réduction de la TVA sur les batteries pour appareils auditifs pour malentendants sont à l’ordre du jour. Qui dit mieux? Et surtout, qui va payer tout ça?

La réponse est claire et nette: vous et vos enfants. La main gauche reprend – de préférénce de façon inaperçue – les dons généreux que la main droite a faits. Dans un contexte politique normal, avec une nette division entre la majorité et l’opposition au parlement, ce genre d’excès serait impossible. Mais pas au pays des affaires courantes où règne une auto-tromperie collective.

Au moment même où l’économie traverse une des plus grandes crises des dernières décennies, les représentants des divers partis ne voient pas plus loin que les décisions jugées sympathiques par le grand public. Malgré l’avertissement à l’unisson des économistes qui clament haut et fort que ce n’est pas le pouvoir d’achat qui pose problème mais plutôt le taux d’épargne trop élevé, les propositions visant à augmenter le pouvoir d’achat continuent à déferler.

Les différents partis de gauche ne demandent qu’à lâcher les rênes budgétaires et cela se comprend. Par contre l’alliance [monstre] de l’extrême droite et l’extrême gauche qui se disputent le trophée du plus généreux en ces temps de corona, fait froncer les sourcils à plus d’un. La facture atterrira d’office chez le gouvernement en affaires courantes avec des moyens réduits. Lequel gouvernement, vu le déficit budgétaire de 45 milliards et le taux d’endettement jusqu’à 120%, est dès lors condamné à un rôle de l’antihéros.

Les retombées de la pandémie de Covid-19 ont montré à l’envi que la situation du pays est précaire. Les déclarations se multiplient. En fonction de l’idéologie prônée, c’est le néolibéralisme qui mérite un blâme, à moins que le mauvais karma – provenant d’années de politique environnementale lamentable – ne soit à l’origine, ou encore la politique migratoire considérée trop généreuse et pourquoi pas, la preuve définitive que la Belgique touche à sa fin. Et si la réalité actuelle n’était due qu’à un malencontreux concours de circonstances? Peut-être que le problème ne réside pas seulement dans l’état de nos institutions, mais bien plus dans l’état d’esprit de nos politiciens?

Les leçons des pays voisins

Ce fut une année très intéressante pour le parlementaire néophyte que je suis. Une avalanche de propositions de loi (938), annoncées en grande pompe mais qui – faute de temps de réunion – n’ont pas abouti. De grandes déclarations dans les résolutions parlementaires (240) et une multitude de questions parlementaires (dont 4673 écrites et 7520 orales au 1er juillet 2020) adressées au gouvernement en affaires courantes. Le parlement fait autant de bruit qu’une casserole vide. Du moins jusqu’au vote des douzièmes provisoires quand certains membres du parlement décident d’une tournée générale aux frais d’un gouvernement en charge de sa mise en application. Et qui paiera à la fin? Et oui …

Ça doit cesser. La seule solution structurelle au problème serait un gouvernement de plein exercice fonctionnant correctement. Mais vu les longues périodes d’affaires courantes à répétition cela ne suffit pas. Il faut adapter le règlement de la Chambre afin de faciliter à un stade précoce les demandes de conseils budgétaires auprès de la Cour des Comptes par un membre du parlement.“Nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins dans nos efforts vers une législation plus saine sur les plans juridique, politique et financier.”Partager surTwitterCHRISTIAN LEYSENENTREPRENEUR ET DÉPUTÉ FÉDÉRAL OPEN VLD

L’impact budgétaire des propositions doit devenir plus clair pour les députés et plus rapidement aussi. Cela fonctionne parfaitement dans d’autres pays. En France par exemple, les implications budgétaires d’un projet de loi sont concrétisées à l’article 40 de la constitution: ce qui coûte de l’argent supplémentaire ou apporte moins de revenus n’est pas abordé. Aux Pays-Bas, le Conseil d’Etat juge non seulement d’un point de vue légaliste comme chez nous mais également sur le fond. En Allemagne, afin de filtrer les excès budgétaires, les projets de loi sont soumis à un processus de trois lectures. Et enfin, dans l’Union européenne, le système d’analyse d’impact garantit que la nouvelle législation soit suffisamment équilibrée.

Nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins dans nos efforts vers une législation plus saine sur les plans juridique, politique et financier. De meilleurs conseils devront aller de pair avec le renforcement du fonctionnement de la Cour des Comptes et une bonne coordination avec le Conseil d’Etat. La Section Législation de ce dernier arrive à peine à gérer l’augmentation constante de la charge de travail dû au manque structurel d’effectifs dont le nombre n’a pas augmenté depuis 30 ans.

Qu’on en finisse avec la politique des annonces, choisissons plutôt les débats de fond et faisons de vrais choix politiques. Pas d’improvisation, tenons-nous en aux faits. En ces temps difficiles la population mérite un parlement qui donne la priorité à l’analyse des problèmes et propose des solutions – s’il le faut avec courage et persévérance – au lieu de chercher des ‘coupables’. Nous devrons élaborer des réformes structurelles pour assurer la prospérité du pays. Sinon, les grands orateurs qui fréquentent l’hemicycle à la rue de la Loi creuseront la tombe de la démocratie avec leurs promesses vides et les citoyens se verront contraints à boucher un trou budgétaire hors pair. On ne peut pas continuer comme ça.

Christian Leysen
Entrepreneur et député fédéral Open VLD