← Terug naar alle artikels

De goedkoopste kilowattuur is deze die niet verbruikt wordt

(Mondelinge vraag aan minister van Energie Tinne Van der Straeten over onze bevoorradingscapaciteit – 14 juli 2022)

Sinds vorig weekend ligt Nordstream 1 plat. Jaarlijks onderhoud naar verluidt.

Ofwel gaat de kraan dicht, ofwel volgt er een spel met wisselende aanvoer de volgende maanden. De energieboycot tegen Rusland, dreigt zich op korte termijn tegen ons te keren.

De Duitse regering gaat al over naar fase 3 van haar afschakelplan. Een economische krimp van 12% hangt er in de lucht. Onze blootstelling aan dat Russisch gas is klein maar een Duits tekort dreigt een cascade-effect te veroorzaken.

Regeren is vooruitzien.

Naast een afschakelplan, hebben we nood aan een stevig onderbouwd noodplan .

Niet alleen voor burgers maar ook voor ondernemingen. Stilvallende ondernemingen betekent niet alleen extra werkloosheid, maar ook minder aanbod  en dus extra inflatie.

Hoe kunnen we ons energieverbruik op korte termijn verder beperken?

Want we kunnen niet àlles oplossen met steunmaatregelen die belastinggeld kosten.

De goedkoopste kilowattuur is deze die niet verbruikt wordt.

En hoe kunnen we op korte termijn bijkomende energiecapaciteit vinden of bestaande capaciteit in afbouw langer gebruiken? Ik denk uitdrukkelijk aan de eerste reactoren die respectievelijk in september en januari worden stilgelegd. We moeten daar pragmatisch mee durven om te gaan.

Het is belangrijk om over een gekwantificeerde risico-analyse – met verschillende scenario’s – over onze bevoorradingszekerheid te beschikken. Ook moet de regering werk maken van maatregelen in plaats van aanbevelingen om het verbruik in te perken. Als het noodplan niet volstaat om het verbruik te minderen, moeten we onze prioriteiten bepalen bij de uitvoering van een afschakelplan.

We moeten de bevoorradingszekerheid garanderen en maximaal anticiperen op economische impact van wat ons volgende winter te wachten staat. Zonder ideologische dogma’s en op basis van grondige analyses, in samenwerking met de deelregeringen op basis van echte teamgeest.

De boodschap naar de bevolking en het bedrijfsleven moet duidelijk zijn.

We zullen allemaal inspanningen moeten leveren, maar zullen hier beter uitkomen.

Het is tijd voor een parler-vrai. Paniek is ongepast, maar we mogen ons niet in slaap wiegen.

Ik wens U succes in de uitvoering van deze belangrijke opdracht.