← Terug naar alle artikels

De betaalbaarheid van de energiefactuur

De Kamercommissie Klimaat en Energie boog zich vandaag over de stijgende energieprijzen.

Eerst een beetje context: 

De oorsprong van deze prijsstijgingen kent verschillende oorzaken, waarvan de grote stijging naar de vraag van gas in kader van relance, en de schaarste hierdoor, wellicht de belangrijkste is. Waar in 2020 we nog heel lage energieprijzen hadden, vanwege de lage vraag door stilliggende bedrijven merken we nu een tegenovergestelde beweging.

Dit heeft uiteindelijk ook weerslag op de factuur van de gezinnen en bedrijven, in eerste instantie die met een variabel contract, maar ook voor wie een nieuw (vast) contract wil afsluiten.

In dat kader en in kader van de begrotingsbesprekingen bekijkt de regering wat mogelijk is om de impact voor de consumenten wat te verzachten. Nadat pogingen tot een oplossing het afgelopen weekend strandden, probeert men tegen eind deze week wel te landen.

Mijn tussenkomst: 

De afgelopen weken presenteerde iedere partij wel één of meerdere mogelijkheden om de energieprijzen van de consument op een bepaalde manier te drukken. Van btw-verlagingen, over energiecheques tot een omgekeerd cliquet-systeem. 

Daarbij is het van belang te weten hoeveel marge de begroting heeft en in welke mate de federale overheid “profiteert” van meer btw-inkomsten bijvoorbeeld. Een artikel in de Tijd van gisteren 4 oktober duidt alleszins aan dat dit verhaal genuanceerd moet worden. Zo loopt de federale overheid ook fiscale inkomsten mis door verminderde bedrijvigheid en koopkracht.

Het geld stroomt dus niet binnen en we letten best ook op dat het bijgevolg niet naar buiten stroomt. Dit gezegd zijnde, is er natuurlijk ook wel de schok die voor sommige gezinnen zeer hoog zal zijn met dergelijke prijsstijgingen vandaag, dus wij ondersteunen wat op korte termijn kan, evenwel ook rekening houdend met de tijdelijkheid. Daarbij heb je gezinnen met een sociaal tarief, maar evenzeer een grote groep die de prijsstijging ook hard voelt en die buiten dat tarief valt.

Daarom verdient de discussie inzake de federale accijns, de energienorm prioritaire aandacht. Dat zijn meer structurele zaken die volgens ons schokken in de toekomst eenvoudiger moeten kunnen opvangen. Het wordt een taak voor u om die instrumenten op elkaar af te stemmen, zonder dat het een amalgaam aan instrumenten wordt die men constant moet bijsturen.

Wij hebben dus nood aan maatregelen op korte termijn die snel te realiseren zijn, die de consument snel voelt maar ook structureel juist zitten. Bovendien moeten we rekening houden met de budgettaire situatie en de engagementen om het begrotingstekort terug te dringen.